VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää lisätoimia

15.6.2017 07:00 | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Jaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on julkaissut raportin, jossa arvioidaan hallituksen finanssipolitiikkaa sääntöjen ja hallituksen tavoitteiden valossa. Tarkastusviraston arvioiden mukaan hallituksen vaalikaudelle asettamat julkisen talouden tasapainottamista koskevat tavoitteet nojaavat yhä vahvemmin työllisyystilanteen parantumiseen. VTV pitää työllisyystavoitetta tärkeänä ja katsoo hallituksen jo päättämien ja osin toteuttamien työllisyysasteen nostamiseen tähtäävien toimien tukevan julkisen talouden vakauttamista. Valtiontalouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin lisätoimia.

Finanssipolitiikan raportissaan VTV arvioi julkisen talouden ohjausta ja hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamista sekä valtiontalouden kehysten ja EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista vuonna 2016 ja ennakollisesti vuonna 2017. Lisäksi raportissa arvioidaan kevään 2017 julkisen talouden suunnitelman perustana olevien valtiovarainministeriön ennusteiden realistisuutta.

Hallituksen keskipitkän aikavälin tavoite on julkisen talouden vähintään -0,5 prosentin suuruinen rakenteellinen rahoitusasema. Tavoite perustuu 72 prosentin työllisyysasteeseen ja sen aikaansaamaan talouskasvuun. Kevään 2017 puoliväliriihessä päätettyjen toimien perusteella työllisyystavoitetta ei kuitenkaan saavuteta vuoteen 2019 mennessä. Näin ollen myös keskipitkän aikavälin tavoite jää saavuttamatta. Hallituksen tavoite julkisen talouden tasapainottamisesta vaalikaudella ja erityisesti valtiontalouden rahoitusaseman kohentaminen edellyttävät näin ollen lisätoimia.

– Valtiovarainministeriön ennusteet bruttokansantuotteen kasvulle ja julkisen talouden rahoitusaseman kehitykselle vuosina 2017–2019 ovat varovaisia, vaikka ennusteet ovat tarkentuneet viime syksystä positiiviseen päin. Arviomme mukaan ennusteet tulevat tarkentumaan edelleen positiivisemmiksi, varsinkin vuodelle 2017, kertoo tarkastuspäällikkö Matti Okko.

VTV:n havaintojen mukaan valtiontalouden kehyksiä on noudatettu vuonna 2016 ja kehyksen ulkopuoliset menot pysyivät vakaalla tasolla.

Suomi on vuonna 2016 noudattanut EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion sääntöjä. Kevään 2017 ennusteiden perusteella Suomi noudattaa ennalta ehkäisevän osion kriteereitä myös kuluvana vuonna 2017, vaikka ennusteiden mukaan julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema heikkenee merkittävästi. Säännöstön noudattaminen perustuu komission myöntämään joustoon. Komissio on lisäksi arvioinut, että Suomi on noudattanut vuonna 2016 myös vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion kriteereitä.

– Vakaus- ja kasvusopimuksen säännöstön joustavuuden ja komission käyttämän harkinnan lisääminen ovat lisänneet säännöstön monimutkaisuutta ja heikentäneet sen läpinäkyvyyttä. Vaikka säännöstön joustavuus on perusteltua muun muassa julkisen talouden kestävyyden turvaamisen ja tärkeiden rakenteellisten uudistusten kannalta, jouston lisääntyminen voi heikentää lähtökohtia ennakoitavalle ja johdonmukaiselle finanssipolitiikalle. Suomen kohdalla jouston lisääminen ennalta ehkäisevän osion kriteereihin vaikeuttaa velkasuhteen taittamista, toteaa ekonomisti Jenni Jaakkola.

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on riippumattomana tahona valvoa finanssipoliittisen lain noudattamista ja arvioida talousennusteiden luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Valvontatehtävään kuuluvat arviot julkisen talouden kokonaisuuden ohjauksesta, valtiontalouden kehysten noudattamisesta ja EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta.

Finanssipolitiikan raportti, kevät 2017

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Matti Okko
finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö
p. 09 432 5875
matti.okko@vtv.fi

Jenni Jaakkola
ekonomisti
p. 09 432 5884
jenni.jaakkola@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Hälsovårdscentralerna bör bli bättre på identifiering av och vårdplanering för kunder som är höganvändare av tjänster20.6.2017 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde förutsättningar för kostnadseffekterna vid vården av kunder som är höganvändare av primärvårdstjänster. Vid revisionen uppdagades brister vid identifiering av kunderna, samordning av vården samt i informationsutbytet. Hälsovårdscentralerna bör ha mer systematisk uppföljning av kundernas behov och användning av tjänster. Samordnade kriterier skulle underlätta identifieringen av höganvändande kunder, och en vårdplan som upprättats tillsammans med kunden är ett bra verktyg för uppföljning av vården. År 2014 använde kommunerna och staten över 2,8 miljarder euro på att ordna primärvårdstjänster.

Terveyskeskusten tulisi parantaa paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamista ja hoidon suunnitelmallisuutta20.6.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti kustannusvaikuttavuuden edellytyksiä paljon perusterveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden hoidossa. Tarkastuksessa havaittiin puutteita asiakkaiden tunnistamisessa, hoidon koordinoinnissa ja tiedonvaihdossa. Terveyskeskusten tulisi seurata asiakkaiden palvelujen tarpeita ja käyttöä systemaattisemmin. Yhtenäinen kriteeristö edistäisi paljon palveluita käyttävien asiakkaiden tunnistamista, ja asiakkaan kanssa laadittu hoitosuunnitelma on hyvä väline hoidon seurantaan. Kunnat ja valtio käyttivät vuonna 2014 yli 2,8 miljardia euroa perusterveydenhuollon palvelujen järjestämiseen.

Balansering av den offentliga ekonomin kräver ytterligare åtgärder15.6.2017 07:00Tiedote

Statens revisionsverk har gett ut en rapport med en utvärdering av regeringens finanspolitik mot gällande regelverk och regeringens målsättningar. Enligt revisionsverkets bedömning bygger regeringens valperiodsmål i fråga om balansering av den offentliga ekonomin allt mer på att sysselsättningsläget ska bli bättre. Statens revisionsverk anser att sysselsättningsmålet är viktigt och att de sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringen beslutat om och delvis verkställt bidrar till att stabilisera den offentliga ekonomin. Balansering av statsfinanserna kräver dock ytterligare åtgärder.

Eduskunnan vaatimukset valtion tilinpäätösraportointia kohtaan täyttyivät aiempaa paremmin31.5.2017 12:00Tiedote

Valtion tilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Eduskunnan vaatimukset raportointia kohtaan ovat täyttyneet aiempaa paremmin, mutta raportoinnin laatu vaihtelee. Vaikuttavuustavoitteet on usein muotoiltu siten, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida. Kielteisten laillisuuskannanottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta.

Riksdagens krav på statens redovisningsrapportering uppfylldes bättre än tidigare31.5.2017 12:00Tiedote

Statsbokslutet för 2016 har gjorts upp i enlighet med gällande bestämmelser. De krav som riksdagen ställt på rapporteringen har uppfyllts bättre än tidigare, men kvaliteten på rapporteringen varierar. Ofta har resultatmålen uppställts så att det är svårt att rapportera om måluppfyllelsen. Antalet negativa ställningstaganden till lagenligheten ökade jämfört med året innan.

The National Audit Office of Finland examined how business executives view Finland as an investment environment27.4.2017 13:00Tiedote

The National Audit Office of Finland (NAOF) has examined how business executives view Finland as an investment environment. The purpose was to find out why Finnish economic growth remains slow even though the country ranks high in international competitiveness comparisons. The business executives, experts and government officials interviewed by NAOF listed a number of proposals for improving the investment environment. They included streamlining of permit processes and public contracts, better education and training paths, and a higher status for marketing.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme