Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Klash – en ny tävling: En miljon euro delas ut till kommunerna för att stödja utvecklingen av livskraft och välfärd

Dela

Kommunsektorns stora aktörer har tagit initiativ till en helt ny tävling för att hitta lösningar och nya idéer för att stärka kommunernas livskraft. Målsättningen för tävlingen och idégeneratorn Klash är att hjälpa kommunerna att lösa dagens och morgondagens problem. Med hjälp av tävlingen hoppas man hitta nya lösningsmodeller för invånarnas välfärd, en bättre miljö och för att utveckla ekonomin.

Finlands Kommunförbund, Finlands kommunstiftelse
Keva, KL-Kuntahankinnat, Kommunfinans,
FCG Finnish Consulting Group och KL-Kustannus
informerar 16.8.2018
Får publiceras genast

Klash – en ny tävling:
En miljon euro delas ut till kommunerna för att stödja utvecklingen av livskraft och välfärd

Kommunsektorns stora aktörer har tagit initiativ till en helt ny tävling för att hitta lösningar och nya idéer för att stärka kommunernas livskraft. Målsättningen för tävlingen och idégeneratorn Klash är att hjälpa kommunerna att lösa dagens och morgondagens problem. Med hjälp av tävlingen hoppas man hitta nya lösningsmodeller för invånarnas välfärd, en bättre miljö och för att utveckla ekonomin.

Projektet finansieras av samarbetsparterna Finlands kommunstiftelse, Kommunförbundet, Keva, Kommunfinans, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus och FCG Finnish Consulting Group.

- Alla kommuner kan delta i Klash och komma med egna utmaningsförslag. Lösningarna koncentrerar sig på att förbättra välfärden, miljön och ekonomin. Målsättningen med tävlingen är att förnya samarbetsmodellerna och skapa nya partnerskap mellan kommuner, start-up-företag, organisationer och andra berörda parter på ett fördomsfritt och modigt sätt, säger Timo Reina, vice vd vid Kommunförbundet.

Tävling i tre faser

I den första fasen av tävlingen ska kommunerna presentera problem som behöver lösas. Kommunerna kan fram till den 31 oktober 2018 anmäla till tävlingen ett väsentligt regionalt problem. En jury vars medlemmar representerar tävlingens arrangörer väljer ut fyra till sex problem som ska lösas genom en utmaningstävling.

Utmaningstävlingen öppnas 15.1.2019 för olika organisationer och arbetsgrupper, som t.ex. små och medelstora företag, start-ups, föreningar och studerande. Den andra fasen avslutas med en uttagning där 8–12 av deltagarna med sina lösningsförslag väljs till nästa fas.

I den tredje fasen erbjuder Klash samarbetsparter finalisterna handledning för förädling av idéerna. Vinnarna offentliggörs i december 2019. Ett stöd på en miljon euro har reserverats för att stödja förädlingen och implementeringen av de vinnande förslagen.

En ny möjlighet för kommuner och företag att nätverka

- Tävlingen ger kommunerna möjlighet att utveckla lösningsmodeller som passar kommunfältet och öppnar möjligheter för nya partnerskap med dem som deltagit i problemlösandet. Det väsentliga är att de vinnande lösningarna är skalbara och kan tas i bruk i hela landet, säger Maritta Mäkelä, projektchef för Klash.

Samarbetsparterna i tävlingen Klash ser tävlingen som ett nytt och fördomsfritt sätt stödja kommunernas verksamhet.

- Kommunerna och egentligen hela den offentliga sektorn behöver innovationer och nytänkande. De är väsentliga med tanke på livskraften och konkurrenskraften. Därför deltar Keva i sökandet av lösningar på kommunsektorns utmaningar med nya metoder, säger Timo Kietäväinen, verkställande direktör vid Keva.

- Kommunerna i Finland är i ett enormt brytningsskede. Men i ett land som Finland är de avgörande problemen ofta gemensamma och därför lönar det sig att utveckla lösningarna tillsammans och anpassa dem för alla. Klash är ett inspirerande och konkret sätt att närma sig problemen, säger Esa Kallio, verkställande direktör vid Kommunfinans.

Närmare upplysningar:

Klash.fi
Twitter: @kunta_klash
#kuntaklash

Kommunförbundet
Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458
Maritta Mäkelä, projektchef för Klash, tfn 040 765 8016

Keva
Marjaana Vuori, sakkunnig i information, tfn 040 553 3052

Finlands kommunstiftelse
Jari Seppälä, sakkunnig i information, tfn 050 66 743

Bilder

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår16.9.2020 18:54:55 EESTTiedote

Kommunförbundet är i viss mån lättat över att regeringen Marin noterade kommunernas problem och förlängde coronastödet till kommunsektorn till år 2021. Även om stödet inte helt täcker de förluster som coronakrisen ger upphov till, underlättas beredningen av nästa års budget och balanseringen av ekonomin i kommunerna av beskedet om att stödet fortsätter. Det minskar även trycket på höjningar av kommunalskatten.

Riihipäätökset keventävät kuntatalouden sopeutuspaineita - kiky-leikkauksen säilyminen pettymys16.9.2020 17:41:05 EESTTiedote

Kuntaliitto on varovaisen helpottunut, että Sanna Marinin hallitus kuuli kuntien tuskan ja jatkoi kuntakentän koronatukea myös vuodelle 2021. Vaikka tuki ei kata koronan aiheuttamia menetyksiä täysimääräisesti, tieto tuen jatkumisesta helpottaa kuntien ensi vuoden talousarvioiden laadintaa ja talouden tasapainottamista sekä vähentää paineita kunnallisverojen korotuksiin.

Lappland tar hem finska mästerskapet i kommunal marknadsföring9.9.2020 15:06:03 EESTTiedote

Tystnaden vann i marknadsföringstävling Tack vare en originell och produktiv marknadsföring av naturliga styrkor gick årets mästerskap i kommunal marknadsföring till Lappland, för den internationella turistkampanjen ”Sound of Lapland”. Idensalmi stad fick silver för en mångsidig invånarmarknadsföring, och brons gick till samkommunen Kymsote för en service- och varumärkesreform som inkluderade invånarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum