Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundets vd Minna Karhunen i Kommunmarknadens öppningsanförande: I framtiden kan vi inte utgå ifrån att alla kommuner har samma lagstadgade uppgifter

Dela

Av tradition har statens synvinkel och de skyldigheter staten ålagt format kommunsektorn och kommunernas uppgifter. Kommunförbundets nya vd vill vända på konstellationen.

I sitt öppningsanförande på Kommunmarknaden uppmanade Kommunförbundets vd Minna Karhunen var och en att fundera på hur man också i fortsättningen ska kunna leva på alla håll i Finland.

Enligt Karhunen står både stora och små kommuner inför utmaningar – de är bara olika. Dels försöker städerna och kommunerna hålla tillväxten och trycket på investeringar under kontroll, dels funderar man på hur ett gott liv ska kunna tryggas när invånarna blir färre och äldre.

– Urbaniseringen och särutvecklingen bland kommunerna kommer att fortsätta. Vi behöver tillsammans fundera på hur ett gott liv ska se ut i framtidens Finland och hur vi ska kunna möjliggöra ett sådant liv för kommuninvånarna, sade Karhunen.

– Man kan leva ett gott liv på alla håll i Finland. Vi måste hitta lösningar som gör det möjligt också i framtiden.

Enligt Karhunen bör utgångspunkten vara mer flexibilitet och fler möjligheter.

– Vad är viktigt för kommuninvånarna i det allt mer heterogena Finland – en likadan förvaltning eller tjänster på lika villkor? Vi vet alla svaret, men det är svårt att genomföra.

– I framtiden kan vi inte utgå ifrån att alla kommuner har samma lagstadgade uppgifter. Visserligen måste varje kommun också i fortsättningen se till att till exempel barnen i kommunen får grundläggande utbildning, men jag anser att en liten kommun själv ska kunna besluta hur tjänsten tillhandahålls.

– Av tradition har statens synvinkel och de skyldigheter staten ålagt format kommunsektorn och kommunernas uppgifter. Enligt min mening borde man vända på konstellationen: lagstiftningen borde formas utifrån lösningar och praxis som utvecklas i kommunerna. Jag tror att till exempel den pågående utredningen om en särlösning för social- och hälsovården i Nyland kommer att ge modeller och idéer för hela Finland, oberoende av slutresultatet.

– Kommunerna har också ansvar. Vill man åstadkomma något stort, bör insatserna inte vara för små. Under de senaste åren har kommunerna i väntan på social- och hälsovårdsreformen lärt sig att samarbeta ännu bättre än tidigare inom de ekonomiska regionerna och landskapen. Vi är på rätt väg. Vi behöver tro på oss själva och själva bestämma om vår framtid.

Närmare upplysningar:
Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 380 5907

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunerna lättade över återställda statsandelar – löser dock inte krisen i kommunekonomin17.9.2019 20:40:05 EESTTiedote

Enligt regeringens beslut i budgetmanglingen kommer statsandelarna till kommunerna nästa år att växa med 1,1 miljarder euro. För kommunerna är det en stor lättnad att de återfår statsandelar. Ökningarna har att göra med att nedskärningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör och att staten står för en del av kostnadsökningen inom den kommunala basservicen.

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupps ställningstagande: Kommunernas skatteredovisningssystem måste ses över och bli mer förutsägbart - Kommunförbundet kräver omedelbara åtgärder10.9.2019 12:47:16 EESTTiedote

Den stadspolitiska arbetsgruppen yrkar på en omstrukturering av kommunernas skatteredovisningssystem som skulle förbättra prognostiseringen och skapa en pålitlig modell för ett jämnare årligt inflöde av skatteinkomster för kommunerna. Utvecklingen av systemet bör inledas omedelbart och det är nödvändigt att Kommunförbundets sakkunniga medverkar i beredningen. Målet bör vara en ny skatteredovisningsmodell med hjälp av vilken en jämn skatteinkomst kan beräknas för kommunerna redan när budgetarna för år 2021 planeras. Beredningen av skatteredovisningsreformerna borde utföras i samarbete också med skattetagarna.

Kuntaliiton Kaupunkipoliittisen ryhmän kannanotto: Kuntien verontilitysjärjestelmää on uudistettava ennakoitavammaksi - Kuntaliitto vaatii välittömiä toimenpiteitä10.9.2019 12:39:57 EESTTiedote

Kaupunkipoliittinen ryhmä vaatii kannanottonaan kuntien verontilitysjärjestelmään uudistuksia, jotka parantaisivat ennustamista ja loisivat kunnille luotettavan, tasaisemman vuosittaisen verotulojen kertymisen mallin. Järjestelmän kehittäminen on käynnistettävä välittömästi ja Kuntaliiton asiantuntijoiden mukanaolo valmistelussa on välttämätöntä. Tavoitteena tulee olla uusi verotilityksen malli, jolla kuntien tasainen verotulo voidaan laskea kunnille jo vuoden 2021 talousarvioita suunniteltaessa. Verotilityksiin liittyvien uudistusten valmistelua tulisi tehdä enemmän yhteistyössä myös veronsaajien kanssa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum