AddSecure

"Mainio tilaisuus vanhushoivan parantamiseen” – Hyvinvointialueista yli 70 % myönteisiä markkinoiden mahdollisuuksille, laatu hintaa tärkeämpi (Tilaisuus Pikkuparlamentissa ke 22.2. klo 8.15-9.30)

Jaa
Hyvinvointialueet aikovat hyödyntää aiempaa enemmän yksityistä sektoria hoivan parantamiseksi. Hyvinvointialueiden ylimmälle johdolle suunnatun kyselyn mukaan yli 70 % järjestää palveluja suunniteltaessa markkinavuoropuhelun useimmiten tai aina. ”Kyselyn tulokset voisi tiivistää: Vanhushoiva on kriisiytymässä, mutta markkinoiden kyky auttaa ymmärretään yhä paremmin”, analysoi AddSecuren johtaja Timo Halima. Erityisen lupaavaa on, että kokonaisedullisuutta pidetään (yli 70 %) hintaa tärkeämpänä. ”Palveluista kertyvällä datalla voidaan parantaa laatua”, sanoo Kainuun hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg.
Hyvinvointialueet ovat hyödyntämässä markkinoiden mahdollisuuksia aiempaa paremmin, ennakoi tuore kysely. Poliitikot pääsevät kommentoimaan tietoja tuoreeltaan Pikkuparlamentissa keskiviikkona klo 8.15 alkaen. Kuva: AddSecure.
Hyvinvointialueet ovat hyödyntämässä markkinoiden mahdollisuuksia aiempaa paremmin, ennakoi tuore kysely. Poliitikot pääsevät kommentoimaan tietoja tuoreeltaan Pikkuparlamentissa keskiviikkona klo 8.15 alkaen. Kuva: AddSecure.

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 22.2.2023 klo 8.15

Kyselyn tuloksia kommentoidaan korkean tason poliitikko- ja asiantuntijatilaisuudessa ”Riittävätkö rahat ja hoitajat?” ke 22.2. eduskunnan Kansalaisinfossa. Ilmoittautuminen paikalle tai etäyhteyteen täältä ja linkki koko kutsuun: MEDIAKUTSU: ”Riittävätkö rahat ja hoitajat?” Keskustelutilaisuus taloudesta ja kansalaisten hoivan turvaamisesta eduskunnassa – UUTTA TIETOA! Ke 22.2. klo 8.15-9.30 | Hopiasepät Oy (sttinfo.fi)

Täyden sote-vastuun vuoden alussa ottaneet hyvinvointialueet työskentelevät vakavasti aliresursoituna. Alueiden ylin johto (95 %) arvioi vanhushoivaa kartoittavan kyselyn aiemmin julkistetussa osassa (Raportti 1), että hoitajat ovat pahasti ylikuormittumassa. Kyselystä piirtyy silti näköala myös paremmasta yhteistyöstä hyvinvointialueiden ja yksityisten palveluntarjoajien kesken (Raportti 2).

”Vaikuttaa vahvasti siltä, että hyvinvointialueilla on herätty tilanteen vakavuuteen ja kaikki keinot halutaan hyödyntää laadukkaan hoivan turvaamiseksi. Kyselyn tulokset voisi tiivistää: Vanhushoiva on kriisiytymässä, mutta markkinoiden kyky auttaa ymmärretään yhä paremmin. Tässä on mainio tilaisuus vanhushoivan parantamiseen. Heikkenevä huoltosuhde, resurssipula ja teknologioiden suppea hyödyntäminen edellyttävät uusia ratkaisuja”, painottaa Timo Halima, tiedolla johtamiseen erikoistunut johtaja turvaratkaisuja mm. vanhushoivaan tarjoavalta AddSecurelta.

Laatu ja data edellä paremmat hoivamarkkinat

Halima listaa kyselystä useita elementtejä, jotka ennakoivat paremmin toimivia hoivamarkkinoita.

”Markkinavuoropuhelut ovat täysin välttämätön mekanismi siihen, että hyvinvointialueet löytävät tarpeisiinsa parhaiten toimivat ratkaisut. Nyt jo yli 70 prosenttia hyvinvointialueiden johdosta kertoo järjestävänsä vuoropuhelun joko aina tai useimmiten, mikä on merkittävää edistystä. Toinen erityisen lupaava löydös on, että yli 70 % nostaa kokonaisedullisuuden tärkeämmäksi kuin hinnan. Näin saadaan digitaalisesti tuetut, älykkäämmät palvelut tosissaan hoivapulaa ratkaisemaan.”

Haliman mukaan tämä tarkoittaa laadukkaampia palveluita etenkin datan paremman hyödyntämisen kautta. Miettimällä kokonaisuutta ja datan mahdollisuuksia voidaan kehittää paitsi hoivaa myös hoidettavien, hoitajien ja hoivakiinteistöjenkin viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kainuun hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg korostaakin kokonaisedullisuuden merkitystä.

”Tietenkin on tärkeää, että saamme palveluita edullisesti. Jos kuitenkin asetamme hinnan kaiken edelle, emme pysty arvioimaan eri palveluelementtien keskinäisiä vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Pahimmillaan vain hintaa katsoen maksamme lopulta enemmän ja saamme vähemmän. Siksi pitää katsoa kokonaisuuksia ja kokonaisedullisuutta. Palveluista kertyvällä datalla voidaan parantaa laatua ja tuottaa kokonaisuuteen säästöjä, jotka eivät ole hoivasta pois”, painottaa Lindberg.

Yrittäjien Jaskari: ”Inhouse-yhtiöiden asema arvioitava uudelleen”

Julkisuudessa on taitettu voimakkaasti peistä ns. inhouse-yhtiöistä. Hyvinvointialueet voisivat ostaa osin omistamiltaan inhouse-yhtiöiltä palveluja ilman kilpailutusta eli markkinat sivuuttaen.

”Nyt näyttää onneksi siltä, että inhouse-yhtiöiden rooli vanhushoivassa on ainakin vielä vähäinen. Yli puolet hyvinvointialueiden johdosta kertoo, että inhouse-palvelujen rooli jää korkeintaan 10 prosenttiin kokonaisuudesta, enemmän inhouse-palveluita käyttää vain 10 prosenttia vastaajista. Toisaalta palvelukokonaisuuksien epäselvyydestä kertoo, että kolmasosa vastaajista ei pystynyt kunnolla arvioimaan inhouse-palvelujen roolia”, kertoo Halima kyselyn inhouse-tuloksista.

Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittisen johtajan Harri Jaskarin mukaan inhouse-yhtiöiden asema on arvioitava uudelleen seuraavalla hallituskaudella. Inhouse-yhtiöiden määrä kokonaisuudessaan on Jaskarin mukaan noussut niin huimasti, että markkinoilta on viety jo 15 miljardia.

”Kyselyn valossa hyvinvointialueen johtajat ovat nyt havainneet yritysten merkityksen merkittävänä osana palvelutuotantoa ja samalla uudelleen miettimässä inhouse-yhtiöiden roolia. Tämä on erinomainen uutinen. Toivottavasti havaintojen jälkeen seuraavat teot. Nykyisin inhouse-yhtiöiden avulla sysätään yksityiset toimijat pois markkinoilta ja estetään aito hinta- ja laatukilpailu”, lataa Jaskari.

Halima on tyytyväinen, että kyselyssä vain 7 % oletti inhouse-yhtiöiden tuottavan säästöjä. Selvästi suurin syy inhouse-palvelujen käyttöön oli hankinnan kiireellisyys (40 %). AddSecure huolehtii yli 40 000 vanhuksen turvapuhelinpalveluista tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa, joten kosketuspinta vanhuspalveluiden kiireeseen ja resurssien niukkuuteen on tiivis.

”Inhouse-yhtiöillä ei säästöjä eikä parempaa laatuakaan helposti tuoteta, koska niiden ei tarvitse toimia markkinoiden ehdoilla. Koska yhteiskunnan resurssit ovat todella lujilla ja vanhushoivan tarpeet vain radikaalisti lisääntyvät nopeasti kasvavan vanhusväestön myötä, niin haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia tahoja: kunnan itse tuottamia, ostamia ja myös myymiä palveluita sekä tietenkin yksityisiä. Inhouse-yhtiöt voivat olla pieni osa tätä kokonaisuutta”, arvioi Halima.

Hyvinvointialueiden johto ja vanhushoivan tila: Tärkeimmät tulokset pähkinänkuoressa

Raportti 1:

 • Yli 70 % arvioi, että taloudelliset resurssit eivät ole riittävät tai lainkaan riittävät
 • 95 % uskoo hoitajien ylikuormittuvan
 • Lähes puolet (45 %) arvioi, että hoitajia voi puuttua jopa viidennes
 • Yli kolmasosa (36 %) ennakoi 10 prosenttia lähenevää hoitajavajetta
 • Hoitajapula aiheuttaa vanhuksille yksinäisyyttä (57 %) ja ylikuormittaa myös omaisia (57 %)
 • Digitaalisesti tuettuja palveluita otetaan enemmän käyttöön, lisää älyä palveluihin (50 %)
 • Puolet (50 %) kannattaa digitaalisten turvapalvelujen kirjaamista lakiin

Raportti 2:

 • Yli 70 % järjestää markkinavuoropuhelun useimmiten (50 %) tai aina (23 %)
 • Yli 70 % pitää kokonaisedullisuutta tärkeämpänä kuin hintaa
 • 55 % käyttää inhouse-palveluja korkeintaan 10 prosenttia kokonaisuudesta
 • Inhouse-hankintojen tärkein syy on kiireellisyys (40 %)
 • Vain 7 % olettaa inhouse-hankintojen tuottavan säästöjä
 • Kolmasosa ei osaa vielä arvioida inhouse-hankintoja tarkemmin

Kyselyyn ”Riittävätkö rahat ja hoitavat kädet?” vastasi joulukuussa 23 hyvinvointialueiden ylimmän johdon (sisältäen vanhuspalvelujen johdon ja talousjohdon) edustajaa. Vastauksia saatiin 16 hyvinvointialueen sekä Helsingin johtajilta, edustaen yhteensä 75 % väestöstä. Kyselyn on toteuttanut strateginen viestintätoimisto Hopiasepät AddSecuren tilaamana ja AddSecuren asiantuntijoiden tuella.

Kyselyn tulokset jaettiin kahteen osaan: Raportti 1 julkistettiin 4.1.2023, Raportti 2 julkistetaan 22.2.2023. Raportit liitteenä.

Lisätiedot:

Timo Halima, Vice President, AddSecure, 040 702 8800, timo.halima@addsecure.com

Jukka Lindberg, johtaja, Kainuun hyvinvointialue, 040 595 0631, jukka.lindberg@kainuu.fi

Harri Jaskari, johtaja, Suomen Yrittäjät, 050 512 2874, harri.jaskari@yrittajat.fi  

Jussi Seppälä, toimitusjohtaja, strateginen viestintätoimisto Hopiasepät Oy, 050 529 4562, jussi.seppala@hopiasepat.fi

Avainsanat

Kuvat

Hyvinvointialueet ovat hyödyntämässä markkinoiden mahdollisuuksia aiempaa paremmin, ennakoi tuore kysely. Poliitikot pääsevät kommentoimaan tietoja tuoreeltaan Pikkuparlamentissa keskiviikkona klo 8.15 alkaen. Kuva: AddSecure.
Hyvinvointialueet ovat hyödyntämässä markkinoiden mahdollisuuksia aiempaa paremmin, ennakoi tuore kysely. Poliitikot pääsevät kommentoimaan tietoja tuoreeltaan Pikkuparlamentissa keskiviikkona klo 8.15 alkaen. Kuva: AddSecure.
Lataa

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

AddSecure
AddSecure
Hiomotie 32
00380 Helsinki

010 408 8117https://www.addsecure.fi/

AddSecure tarjoaa turvallisuusteknologioihin perustuvia palveluja. Palvelumme avulla tiedetään, missä apua tarvitaan. AddSecuren palveluja käytetään muun muassa digitaalisen hoidon parissa, turvallisuus- ja pelastusalalla, kiinteistöjen turvallisuus- ja automaatiotehtävissä sekä kuljetusalalla. AddSecuren ratkaisut auttavat pelastamaan ihmishenkiä, suojaamaan omaisuutta ja tärkeitä yhteiskunnallisia toimintoja sekä edistämään liiketoimintaa. AddSecuren turvapuhelinpalvelut kuluttajille on esitelty sivustolla turvallisestikotona.fi.

AddSecure on yksi Euroopan johtavista suojattujen IoT-yhteysratkaisujen toimittajista keskittyen kriittiseen viestintään ja turvalliseen dataan. Jo yli 50 000 asiakasta turvaa elintärkeät ja liiketoiminnan kannalta kriittiset sovelluksensa AddSecuren IoT-ratkaisuilla.

Tukholmassa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi toimistoja on eri puolilla Eurooppaa. Yhtiön palveluksessa on yli 1000 henkilöä 16 maassa.  

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta AddSecure

”Iso kuva on kamala” – Kokoomus, SDP ja keskusta yksimielisinä vanhushoivasta: ”Meillä ei ole varaa olla hyödyntämättä digitaalisia palveluja”22.2.2023 15:43:18 EET | Tiedote

Digitaaliset ratkaisut on otettava laajasti käyttöön hoivan tueksi, oli niin kokoomuksen, SDP:n kuin keskustankin edustajien viesti tulevalle hallitukselle. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok) painottaa, että digitaaliset ratkaisut mahdollistavat ikäihmisten hyvän asumisen kotona mahdollisimman pitkään. Keskeisessä roolissa voi olla tekoäly. ”Tekoäly voi seuloa datasta tietoa, jolla saadaan parempaa hoivaa yksilöille ja yhteiskunnan tasolla parempaa suunnittelua”, kiteytti AddSecuren johtaja Timo Halima eduskunnan Pikkuparlamentissa.

”Vanhushoiva kriisiytymässä” – Jopa 20 % hoitajavajetta ennakoidaan hyvinvointialueilla laajalti, 70 % johdosta ei usko resurssien riittävän4.1.2023 00:01:00 EET | Tiedote

Yli 70 prosenttia hyvinvointialueiden ylimmästä johdosta arvioi, että alueiden taloudelliset resurssit vanhushoivalle eivät ole riittävät. Lähes puolet tuoreeseen kyselyyn vastanneista johtajista ennakoi alueelleen 10-20 % hoitajavajetta ja yli kolmasosa alle 10 % vajetta. ”Ennuste on huono, lähes kaikki hyvinvointialueiden ylimmät johtajat (95 %) arvioivat hoitajien ylikuormittuvan”, arvioi AddSecuren johtaja Timo Halima. Kyselytutkimus ennakoi, että resurssivaje lisää panostuksia vanhusten digitaalisesti tuettuihin palveluihin.

”Kyllä oli henki kyseessä” – Eksynyt vanhus löytyi metsästä ojan pohjalta turvarannekkeen avulla: ”Miksei näitä ole jo kaikilla?”5.10.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Seinäjoella on pelastettu turvarannekkeen avulla eksynyt iäkäs muistisairas mies. Turvapuhelinpäivystäjä sai rannekkeella paikannettua vanhuksen ja oli häneen sen kautta puhelinyhteydessä, samalla kun opasti auttajan paikalle. ”Ei olisi muuten tiheän metsän keskeltä mitenkään ojasta löytynyt”, kertoo turvapuhelinpäivystäjä Oscar Lyytikäinen AddSecurelta. Johtaja Tarja Palomäki Seinäjoen kaupungilta on tyytyväinen. ”Olemme onnellisia, että ikäihmiselle tarjoamamme palvelu on pelastanut ihmishengen.”

”Jaksamispommia” yritetään purkaa: ”Teknologia vapauttaa hoitajat hoivatyöhön ja auttaa seniorien omaisten jaksamista”, sanoo 1,5 miljoonaan turvapuheluun vuodessa vastaavan AddSecuren johtaja29.6.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Hyvinvointialueet törmäävät heti käynnistyessään sote-resurssien niukkuuteen. ”Ministeri Lindénin mukaan hoitajavaje on jo kokoluokkaa 10-15 000. Teknologioilla kuten turvapuhelimella voidaan merkittävästi auttaa”, painottaa AddSecuren johtaja Timo Halima. AddSecure tuottaa teknologian avulla hoivaa tukevia palveluita suuressa mittakaavassa. ”Vastasimme turvapuhelinkeskuksessamme viime vuonna 1,5 miljoonaan senioripuheluun, joiden perusteella toteutettiin 300 000 asiakaskäyntiä”, avaa Halima apua käytännön tasolla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme