Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum behandlande ekonomi och bildningssektorns internationaliseringsprogram

Dela

Under torsdagens möte behandlade nämnden Svenska rum ekonomi och strategi samt antecknade bildningssektorns internationaliseringsprogram för kännedom. Dessutom gav nämnden ett utlåtande om motionen om att halvera konsumtionen av kött- och mjölkprodukter i stadskoncernen.

Uppföljning av ekonomi och strategi

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom uppföljningen av det ekonomiska läget och strategin per 30.4.2019. De budgeterade inkomsterna för detta år är 4,0 miljoner euro. Inkomsterna är till stor del från småbarnspedagogikens klientavgifter, grundläggande utbildningens understöd och klientavgifter från eftermiddagsverksamhet och Arbis. Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 64,8 miljoner euro har 20,4 miljoner använts, vilket motsvarar 31,5 %. Användningsgraden är 0,3 % högre än vid motsvarande tidpunkt år 2018.

Som helhet uppskattas att både verksamhetsinkomsterna och -utgifterna motsvarar det budgeterade i slutet av år 2019.

Bildningssektorns program för internationalisering och global fostran 2019-2021

Nämnden Svenska rum antecknade bildningssektorns program för internationalisering och global fostran 2019-2021 för kännedom. Programmet ställer upp gemensamma mål för det internationella arbetet på bildningssektorn. Internationaliseringen styrs också av speciallagstiftning, Berättelsen om Esbo, stadens integrationsprogram, planen för småbarnspedagogik samt läroplanerna för förskoleundervisning och utbild­ning samt resultatenheternas och enheternas berättelser, riktlinjer och verksamhet­splaner.

Programmet förverkligas på olika nivåer inom sektorn och dess enheter. En stor del av internationaliseringsarbetet är konkreta åtgärder i vardagen och utvecklingsarbete. Som en del av beredningsarbetet har det ordnats en workshop för sektorns ledningsgrupp och en workshop för personalen. Även ungdomars åsikter om internationalisering har kartlagts i årskurs 7-9 och gymnasier och ungdomsfullmäktige har hörts.

Klientavgifter för småbarnspedagogisk verksamhet

Nämnden Svenska rum beslutade att framställa till stadsstyrelsen att stadsstyrelsen beslutar om ändringar av klientavgifterna för småbarnspedagogiken enligt bilagan. De träder i kraft 1.8.2019. Grunderna för klientavgifterna i samband med försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka för femåringar gäller under perioden 1.8.2019–31.7.2020.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden beslutade att ersättning kan från och med 1.8.2019 uppbäras av utomstående besökare i daghem, skolor och gymnasiet samt svenska bildningstjänsters förvaltning
  • Nämnden gav ett utlåtande om motionen om att halvera konsumtionen av kött- och mjölkprodukter i stadskoncernen före år 2025. Nämnden önskar därtill att Espoo Catering tillsammans med Esbo ungdomsfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som samarbetar kring utvecklandet av skolmaten mot en mer ekologiskt hållbar kost.
  • Nämnden behandlande flera begäranden om omprövningar om plats inom småbarnspedagogisk verksamhet. Nämnden önskar att vårdnadshavarna i god tid informeras om att ifall de tar emot en plats inom småbarnspedagogisk verksamhet som inte är i deras närområde så finns det en möjlighet att de inte får en förskoleplats i samma område.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497


Föredragningslistor och möteshandlingar

Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tervetuloa Syystreffeille 25.9.201920.9.2019 08:39:21 EESTKutsu

Tervetuloa Syystreffeille, missä Espoon ja sen lähikuntien yrittäjät, yritykset, kehittäjät ja osaajat kohtaavat. Ohjelmassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja meitä kaikkia koskettavasta kansainvälisyydestä ja kuinka yritykset voivat hyötyä Business Espoon palveluista, verkostoista ja yhteistyöhankkeista. Asiantuntijapaneelissa Business Espoon vaikuttajat keskustelevat kansainvälistymiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista: investointien houkuttelusta, Espoon ja Omnian kansainvälistymispalveluista sekä maahanmuutosta. Tarjolla myös sadonkorjuuhenkinen buffet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum