Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum beslutade om sammanslagning av Portängens gruppfamiljedaghem med Portängens daghem

Dela

På torsdagens möte behandlade nämnden Svenska rum bland annat effekterna på verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning på grund av undantagsförhållandena samt prissättningen för Esbo Arbetarinstituts kurser från 1.8.2021.

Sammanslagning av Portängens gruppfamiljedaghem med Portängens daghem från och med 1.8.2021

Nämnden Svenska rum beslutade att Portängens gruppfamiljedaghem sammanslås med Portängens daghem från och med 1.8.2021. Barnen som beviljats plats på Portängens gruppfamiljedaghem har en placering på Portängens daghem utgående från det ursprungliga beslutet. Ändringen har behandlats med gruppens ordinariepersonal, som fortsätter i Portängens daghem.

Portängens gruppfamiljedaghem verkar sedan 1995 i en separat bostadsbyggnad invid Portängens daghem. I och med en grundrenovering av gruppfamiljedaghemmets lokaler år 2020 blev det möjligt att samtidigt omvandla lokalerna så att de fyller kraven för daghemslokaler och på så sätt utöka platsantalet på enheten. Esbo stads bildningssektors målsättning under innevarande fullmäktigeperiod är hälsosamma och fungerande lokaler för daghem och skolor. 

Effekter på nämnden Svenska rums beviljade och sökbara verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning på grund av undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset

Nämnden Svenska rum beslutade att beviljat regelbundet verksamhetsunderstöd för år 2021 för grundläggande konstundervisning för läroanstalter som omfattas av lagstadgat statsunderstöd inte kommer att återkrävas om orsaken till att understödsprinciperna inte följts är de begränsningar i undervisning och hobbyverksamhet som listas i redogörelsedelen.

Nämnden beslutade också att sökande av verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning för år 2022 har möjlighet att under ansökningstiden skicka in bilagor till ansökan utan att de bestyrkts av årsmötet eller liknande organ.

Granskning av Esbo Arbetarinstituts kursavgifter fr.o.m. 1.8.2021

Nämnden Svenska rum beslutade att höja prissättningen för Esbo Arbetarinstituts kurser så att A-priset höjs med 0,19 € per timme och de övriga prisklassernas B, C och D prissättning i enlighet med de tidigare godkända koefficienterna utgående från det justerade A-priset. Prisförhöjningen träder i kraft för Esbo arbetarinstitutets kurser från 1.8.2021. Enligt fullmäktiges beslut 14.3.2016 ska prissättning årligen ses över för de icke lagstadgade avgiftsbelagda serviceformerna i förhållande till produktionskostnaderna.

I tillägg ber nämnden Svenska rum Esbo Arbetarinstituts ledningsgrupp att utreda möjligheten till erbjudande av sänkta kursavgifter enligt ansökan på sociala grunder för kursdeltagare som inte hör till en grupp som berättigar till nedsatt avgift.

 

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden Svenska rum beslutade att från och med 1.8.2021 höja det kommuntillägg som betalas för syskon, så att det utgör 60 procent av den avgift för småbarnspedagogik som serviceproducenten tar ut av familjen, dock högst 173 euro per månad.
  • Nämnden Svenska rum beslutade att det till principerna för startpeng för småbarnspedagogik fogas beviljande av startpeng åt daghem som ordnar småbarnspedagogik med servicesedel för inrättande av nya platser för småbarnspedagogik. Beslutet gäller från 1.5.2021.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

De nya hållbarhetsberäkningarna för Esbo är fortfarande dystra och verkligheten är ännu dystrare – det finns inga förutsättningar för att godkänna lagarna om en vårdreform14.5.2021 12:35:48 EEST | Tiedote

”Vårdreformen framskrider i en coronadimma med skygglappar för ögonen”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä. ”Beredarna bryr sig inte om konsekvenserna för de växande städerna. Finansministeriets nya hållbarhetsberäkning är fortfarande oroväckande, även om den direkta nedskärningen i Esbo har minskat något. I verkligheten är situationen ännu dystrare: hållbarhetsberäkningen beaktar inte att ökningen av skattefinansieringen avtar och inte heller stadens kostnader för ändringen.”

Uudet painelaskelmat Espoolle edelleen synkkiä ja todellisuus vielä synkempi – sote-lakien hyväksymiselle ei ole edellytyksiä14.5.2021 12:34:34 EEST | Tiedote

”Sote-uudistuksen läpivientiä jatketaan koronasumussa ja laput silmillä”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. ”Vaikutuksista kasvaviin kaupunkeihin ei piitata. Valtionvarainministeriön uusi painelaskelma näyttää edelleen pahalta, vaikka Espoon suora leikkaus onkin vähän pienentynyt. Todellisuudessa tilanne on vielä synkempi: painelaskelma ei huomioi verorahoituksen kasvun hidastumista eikä kaupungille koituvia muutoskustannuksia.”

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum