Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Nordiska universitet: EU:s forsknings- och utbildningspolitik bör utvecklas utifrån hög kvalitet

Dela
Totalt 62 nordiska universitetsrektorer och representanter av universiteten samlades vid evenemanget Nordic University Days 2022 i Bryssel för att dela sina synpunkter på det europeiska kunskapsregion med EU:s beslutsfattare och EU-komissionen. Europeiska kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager, som talade vid evenemanget, betonade vikten av universitet och kunskap för att lösa världens stora utmaningar. Rektorerna uttryckte också sin oro över EU-ländernas förslag att anslå nedskärningarna på 663 miljoner euro till programmet Horisont Europa.

Evenemanget Nordic University Days (NUD2022) som anordnades i Bryssel den 26-27 september 2022 fokuserade på gemensamma diskussioner mellan universitetsledningen med ledningen för EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur och forskning och innovation, samt nordiska medlemmar i Europaparlamentet.  

Europeiska initiativ till utbildning och forskning, såsom den europeiska universitetsstrategin, är redan nu vägledande för medlemsländernas nationella riktlinjer. Det är viktigt att de nordiska ländernas gemensamma röst hörs starkt i förberedelserna av initiativ och beslutsfattande. De nordiska universitetens gemensamma budskap till EU är starka: Europa behöver högsta kompetens, frihet och autonomi till forskning och utbildning samt öppenhet. Synergin mellan EU:s forskningsområde ERA och utbildningsområdet EEA måste ökas. Forsknings- och innovationspolitiken ska syfta till högsta vetenskapliga kvalitet och mångsidigt utnyttjande av forskad information. 

Vid evenemanget uttryckte ledningen för de nordiska universiteten sin oro över EU:s medlemsländers förslag att anslå nedskärningar på 663 miljoner euro till ramprogrammet Horizon Europe för år 2023. En tredjedel av nedskärningarna skulle riktas mot den del av program, som finansierar vetenskap på toppnivå. EU-parlamentet motstår skärningsförslagen. I framtiden bör budgetarna för EU:s ramprogram för forskning och innovation skyddas för att deras ekonomiska trygghet garanteras i EU:s fleråriga finansiella ramar. Nu justeras budgeten för finansieringsprogrammet för forskning och innovation i de årliga budgetförhandlingarna av den fleråriga ekonomiska ramen, och ofta tycks budgeten för ramprogrammet skäras ned. Förfarandet är ohållbart med tanke på utvecklingen av EU:s forsknings- och utbildningspolitik. – Kunskapsnivån kan öka bara om tillräckliga investeringar till forskningen i högsta kvalitet, säger Tanja Risikko, direktör för Unifi.  

Finland och de nordiska länderna anser att det är viktigt att EU:s vetenskaps- och utbildningspolitik utvecklas utifrån hög kvalitet. Ordförande för Unifi, rektor för Turku universitet Jukka Kola, betonar att det är av största vikt att forskning och utbildning integreras närmare än för närvarande i utvecklingen av europeiska utbildnings- och forskningsområden och i den europeiska universitetsstrategin.  

Unifis vice ordförande, rektor för Helsingfors universitet, Sari Lindblom, framhåller att gränsen mellan grundforskning och tillämpad forskning inte ska dras kategoriskt. All forskning ska hålla hög kvalitet. – Vi behöver helt ny forskning för att skapa framtiden, så att vi har möjlighet att tillämpa den senare.  

Forsknings- och utbildningsfriheten och universitetens institutionella autonomi är förutsättningar för att universiteten ska kunna producera kunskap och kunnande för att lösa stora globala problem. Samarbete behövs över hela världen och universiteten måste vara så öppna som möjligt. I en turbulent värld är det ännu viktigare att försvara demokratin och friheten för vetenskap och utbildning. – Akademisk frihet och ansvar är två sidor av samma sak. Det är svårt för universiteten att bära det omfattande ansvaret för den gemensamma framtiden utan friheten att agera i enlighet med bästa tillgängliga kunskap information och förståelse, konstaterar Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén.

Nordic University Days 2022 arrangerades av de nordiska universitetens rektorsråden och deras samarbetsforum, Nordiska universitetssamarbet, tillsammans med expertgruppen för de nordiska regionernas och universitetens EU-delegationer. 

Mer information:  

Direktör Tanja Risikko, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, telefon 040 195 2037, tanja.risikko@unifi.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Eteläranta 10
00130 HELSINKI

https://www.unifi.fi

Följ Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Unifi: TKI-suunnitelma korostaa tutkimusta, osaamista ja laatua3.3.2023 08:21:39 EET | Tiedote

Parlamentaarisen TKI-työryhmän 2022 loppuraportti ”Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskeva monivuotinen suunnitelma” julkistettiin 1.3.2023. Suomen TKI-toiminnalla on nyt mahdollisuus ottaa jättiharppaus eteenpäin, ja tätä tilaisuutta emme saa hukata. Toimien konkretisointi jää tuleville hallituksille, joiden on tärkeä sitoutua raportin TKI-järjestelmän kehittämisen periaatteisiin ja panostaa kaikessa kansainvälisesti korkeaan laatuun sekä osaajiin, toteaa Unifi.

Unifin hallitusohjelmatavoitteet: Suomen suunta kääntyy osaamisella. Sijoitus yliopistoihin on sijoitus hyvän kierteeseen7.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n viesti seuraavalle hallitukselle on selkeä: Suomi tarvitsee uutta osaamista ja lisää korkeasti koulutettuja osaajia. Koulutustason nosto, uusien tutkijasukupolvien turvaaminen, TKI-osaajien kouluttaminen sekä kansainvälisten osaajien houkuttelu on Suomelle elintärkeää nykyisessä haastavassa maailmantilanteessa. Yliopistojen, tieteen ja tutkimuksen rooli näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on aivan keskeinen. Siksi yliopistorahoituksen tasoa on nostettava.

Pohjoismaiden yliopistot: EU:n tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa tulee kehittää korkeaan laatuun perustuen30.9.2022 16:03:17 EEST | Tiedote

Yhteensä 62 pohjoismaista yliopistorehtoria ja yliopistojohdon edustajaa kokoontui Nordic University Days 2022 -tapahtumaan Brysseliin välittämään EU-päättäjille ja EU-komission edustajille näkemyksensä eurooppalaisen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi. Tapahtumassa puhunut Euroopan komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager korosti yliopistojen ja osaamisen merkitystä maailman suurten haasteiden ratkaisemisessa. Rehtorit esittivät huolensa jäsenmaiden ehdotuksesta kohdentaa ensi vuonna yhteensä 663 miljoonan euron leikkaukset Horisontti Eurooppa -ohjelmaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum