Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Ramförhandlingarna ger kommunerna resurser för hjälp till dem som flytt från Ukraina och för basservicen

Dela

De viktigaste frågorna för kommunerna vid ramförhandlingarna är att kommunerna ersätts för de väsentligaste kostnaderna till följd av Rysslands anfallskrig och att den korrigering som konstaterats i nivån på statsandelen för basservice 2023 beaktas samt att de lagstadgade åtagandena kan verkställas.

Regeringen Marins nya riktlinjer för de offentliga finanserna fokuserar på att trygga stabiliteten och reaktionsförmågan i det osäkra säkerhetspolitiska läget. Vi är nöjda med de nya beslut som gäller kommunerna i ramförhandlingarna.

Ministrarna betonade kommunernas roll och ansvar när det gäller att ta emot personer som flyr från Ukraina. Regeringen förbinder sig därför att ersätta kommunerna för kostnaderna för tjänsterna för de flyende från och med 4.3.2022 som var den dag då det tillfälliga skyddet började gälla. Ersättningarna omfattar inkvartering, social- och hälsovårdstjänster, sysselsättningstjänster, småbarnspedagogik, utbildning och andra kostnader. Det är viktigt att förutsättningarna för hemkommunsrätten för dem som flytt från Ukraina bedöms snabbt. 

– Det är bra att ersättningen också utvidgas till småbarnspedagogiken. Utöver förläggningarna bör ersättningarna i stor utsträckning täcka alla nödvändiga arrangemang för boendet i den första fasen i kommunerna, säger verkställande direktör Minna Karhunen

Regeringen drog upp riktlinjer för omfattande investeringar i försvaret, gränssäkerheten och cybersäkerheten. 

– Man måste se till att en del av investeringarna styrs till kommunernas beredskap, säger vice verkställande direktör Timo Reina

Anslaget för statsandelen för basservice justeras med 344 miljoner euro jämfört med den föregående planen för de offentliga finanserna. Det behövs för att vårdreformen ska genomföras neutralt. 

Det är positivt att finansieringsbasen för yrkesutbildningen stärks från år 2023 med 50 miljoner över nivån år 2021. 

Regeringen fortsätter att föra en ambitiös klimat- och naturvårdspolitik. Att fasa ut den fossila energin är nu också en central försörjningsberedskapsfråga. Klimatlagen kompletteras nästa höst bland annat genom att kommunerna åläggs att göra upp klimatplaner. 

Vi är bekymrade över nedskärningarna i finansieringen inom förvaltningsområdet för transport och kommunikation. För kommunerna är det viktigt att de nedskärningar som anvisats Kommunikationsministeriet inte gäller bastrafikledshållningen. 

– Riktlinjerna i ramförhandlingarna lämnar dock de offentliga finanserna i allt sämre skick. Under kriserna driver regeringen alltför beslutsamt de dyra reformerna i regeringsprogrammet framåt. Utöver den bristande finansieringen innebär den omfattande utvidgningen av uppgifter också utmaningar med tanke på bristen på yrkeskunnig arbetskraft, säger chefekonom Minna Punakallio

Nyckelord

Kontakter

Minna Karhunen, verkställande direktör, 09 771 2000, minna.karhunen@kommunforbundet.fi
Timo Reina, vice verkställande direktör, 09 771 2700, timo.reina@kommunforbundet.fi
Minna Punakallio, chefekonom, 040 751 5175, minna.punakallio@kommunforbundet.fi

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

KUTSU: Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivien avaustilaisuus ja lounastilaisuus Jyväskylässä 9.5.20206.5.2022 11:10:05 EEST | Kutsu

Miten hyvinvointialueiden muodostuminen ja palveluiden organisointi tapahtuvat? Tähän vastataan ATK-päivien avaussession paneelikeskustelussa. Kutsumme toimituksenne edustajan mukaan Jyväskylän Paviljonkiin tiistaina 10.5.2020 kello 10–12 seuraamaan avaussession paneelikeskustelua, sekä sen jälkeen kello 12–13 lounastilaisuuteen, jossa on mahdollista jatkaa keskustelua avaussession puhujien kanssa.

KUTSU: Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivien avaustilaisuus ja lounastilaisuus Jyväskylässä 10.5.20202.5.2022 12:18:08 EEST | Kutsu

Miten hyvinvointialueiden muodostuminen ja palveluiden organisointi tapahtuvat? Tähän vastataan ATK-päivien avaussession paneelikeskustelussa. Kutsumme toimituksenne edustajan mukaan Jyväskylän Paviljonkiin tiistaina 10.5.2020 kello 10–12 seuraamaan avaussession paneelikeskustelua, sekä sen jälkeen kello 12–13 lounastilaisuuteen, jossa on mahdollista jatkaa keskustelua avaussession puhujien kanssa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum