Vasa Elektriska Ab

Sensommarens elförsäljning gav ökning i Vasa Elektriskas resultat

Dela

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 103,5 M€ under de tre första kvartalen 2018. Rörelsevinsten var 12,1 M€. Omsättningen steg med 11,5 % i jämförelse med motsvarande period året innan. Självförsörjningsgraden steg med 2,2 procentenheter till 56 % och var på en fortsatt bra nivå.

Vasa Elektriska fotat från Metviksstranden. Foto: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska fotat från Metviksstranden. Foto: Ann-Sofi Berg

Resultatet belastades av en elanskaffningskostnad av engångskaraktär på fem miljoner euro som uppstod i samband med Seinäjoki kraftverks ägararrangemang och intäktsförs till koncernen inom de närmaste tre åren. Utan kostnaden ökade den jämförbara affärsvinsten med 3,4 miljoner euro.

Energiförsäljning

Försäljningen av elenergi uppgick under perioden januari–september sammanlagt till 1 407 GWh, vilket är cirka 15 procent mer än året innan. Den största skillnaden i förhållande till år 2017 utgjordes av en nästan fördubblad försäljning till elbörsen (429 GWh jmf. 229 GWh). 

Den torra sommaren samt stigande priser på utsläppsrätter och bränsle har under en längre period höjt också marknadspriset på el. Det höga priset förbättrade under årets tredje kvartal lönsamheten i att sälja egen produktion på elbörsen.

Försäljningen av fjärrvärme uppgick under årets första nio månader till 464 GWh, vilket är 0,6 procent mindre än under motsvarande period i fjol.

Elöverföring

I januari–september uppgick elöverföringen till 725 GWh, vilket är 1 procent mer än året innan. Leveranssäkerheten var på en utmärkt nivå trotts att antalet avbrott var större än under motsvarande period i fjol.

- Vi har lyckats utomordentligt under årets tredje kvartal, kommenterar verkställande direktör Stefan Damlin resultatet.
- Trots ett stigande marknadspris har vi lyckats hålla våra konsumentpriser låga i förhållande till konkurrenterna. Effekterna visade sig redan när vi påbörjade årets sista kvartal, och antalet kunder har precis överskridit 100 000-strecket.

Koncernen Vasa Elektriska

1–9/2018

1–9/2017

Omsättning M€

103,5

92,9

Förändring i omsättningen %

11,5

-3,8

Rörelsevinst M€

12,1

13,6

Rörelsevinst %

11,6

14,7

Investeringar M€

10,2

10,4

Självförsörjningsgrad %

56,0

53,8

 

   

Försäljning av el GWh

1 407

1 225

Försäljning av fjärrvärme GWh

464

467

Elöverföring GWh

725

717

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vasa Elektriska fotat från Metviksstranden. Foto: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska fotat från Metviksstranden. Foto: Ann-Sofi Berg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 150 personer och omsättningen år 2017 utgjorde ca 130 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Hushåll med eluppvärmning sökes till pilotprojekt – system för smart energistyrning ingår!20.6.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elektriska söker nu personer som bor i egnahemshus eller parhus med eluppvärmning till ett ettårigt pilotprojekt, som ska undersöka konsumenters möjligheter att utgöra en del av energisystemet och inverka på förbrukningstoppar. De konsumenter som väljs med i projektet får under ett års tid använda sig av ett smart system för hemmets energistyrning helt gratis. Samtidigt kan de som medverkar minska på sin egen förbrukning och sitt koldioxidfotavtryck.

Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet13.5.2019 11:00:00 EESTTiedote

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).

Antalet kunder ökade med 15 % trots hård konkurrens9.4.2019 13:57:12 EESTTiedote

Den torra sommaren i Norden, bränsleprisets utveckling och en rejäl höjning av priset på utsläppsrätter resulterade i en snabb ökning av elmarknadspriset under andra hälften av år 2018. Vasa Elektriska lyckades med en kraftig ökning av antalet kunder, vilket också syns i en större omsättning. Rörelsevinsten belastades av en energianskaffningsutgift av engångsnatur på omkring 5 miljoner euro till följd av Seinäjoki kraftverks ägararrangemang.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum