STTK ry.

STTK: Yt-lakiuudistus tarpeellinen ja oikeansuuntainen

Jaa

Yhteistoimintalain uudistamista koskeva hallituksen esitys on lähtenyt lausunnolle. STTK pitää lain uudistamista tarpeellisena paremman ja toimivamman yhteistoiminnan varmistamiseksi. Yhä kiivaammin muuttuvassa työelämässä on lisääntyvä tarve jatkuvalle vuoropuhelulle ja henkilöstön osallistamiselle.

Uudistuksen tavoitteena on henkilöstön aseman parantaminen ja säännönmukaisen ja jatkuvan vuoropuhelun lisääminen työpaikoilla.
— Suuntaus on tervetullut, jotta laki ei olisi enää pelkkä irtisanomislaki. Uudistus olisi voinut olla kunnianhimoisempi. Mutta on myönteistä, että uudistuksessa parannetaan henkilöstön tiedonsaantia, vaikutusmahdollisuuksia ja aloiteoikeutta erityisesti jatkuvan ja säännönmukaisen vuoropuhelun osalta. Myönteistä on sekin, että työhyvinvoinnin edistäminen, osaamisen kehittäminen sekä yrityksen kehitysnäkymät ja taloudellinen tilanne on käsiteltävä säännönmukaisemmin yhteistoiminnassa. Ne kaikki osaltaan edistävät työyhteisön kehittämistä ja sen myötä tuottavuuden kasvua työpaikoilla, johtaja Katarina Murto arvioi.

Uudistus jää silti osittain vajaaksi ja sisältää tulkinnanvaraisuuksia. Ne voivat aiheuttaa ongelmia ja erimielisyyksiä työpaikkojen arjessa. Asiat tulee jatkovalmistelussa korjata.
— Esityksen epäselviä ilmaisuja ei voida pitää laadukkaana lainsäädäntönä. Niitä on jatkovalmistelussa täsmennettävä. STTK on pettynyt siihen, että soveltamisalaa ei laajenneta kymmenen hengen yrityksiin, eivätkä evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko ole soveltamisalan piirissä. Hallintoedustuksen rajaa ei myöskään lasketa nykyisestä 150:stä, mikä on harmillista erityisesti henkilöstön tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuksien osalta. Yritysten koko pienenee, eikä ole perusteita sille, etteikö yhteistoimintalain vähimmäisedellytyksiä voitaisi noudattaa myös niissä. Yt-laki ei ole työllistämisen este yrityksessä, joka tarvitsee työvoimaa ja jossa yhteistoiminta toimii kuten pitää, Murto korostaa.

Yrityksen muutostilanteita ja työvoiman käytön vähentämistä koskevan sääntelyn on oltava jatkossakin tarkkaa, jotta työntekijöiden vähimmäissuoja ja oikeusturva varmistetaan.
— STTK on tyytyväinen, että esityksessä neuvotteluvelvoitteet työvoiman vähentämisen, osa-aikaistamisen ja lomauttamisen osalta säilyvät ennallaan, jotta työntekijöiden asema ei heikkene. Muutosneuvotteluiden vähimmäisvelvoitteiden toteutumiseksi on välttämätöntä, että lain rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset ovat tehokkaat ja hyvitykset säilyvät vähintään nykyisellään.

Jatkuva ja avoin vuoropuhelu sekä henkilöstön hyvät vaikutusmahdollisuudet parantavat luottamusta. Tämä luo osaltaan edellytyksiä myös paikallisen sopimisen edistymiseen käytännössä. Työntekijät ja yritykset voivat varautua muutoksiin paremmin, kun henkilöstöä osallistetaan ja esimerkiksi osaamisen kehittäminen kytketään vahvemmin osaksi yrityksen kehitysnäkymiä ja investointeja.
— Hyvä ja toimiva yhteistoiminta näkyy hyvinvoivana henkilöstönä ja tuottavampana työelämänä, Katarina Murto tiivistää.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

STTK ry.
STTK ry.
Mikonkatu 8 A, 6. krs
00100 HELSINKI

040 630 2882 (vaihde)http://www.sttk.fi

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 14 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä.
Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia.
Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta STTK ry.

SAK, Akava ja STTK: Palkansaajien esitykset ikääntyvien työllisyyden parantamiseksi eivät saaneet vastakaikua työnantajilta30.11.2020 18:30:00 EETTiedote

Neuvottelut toimista yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi ovat päättyneet ja työmarkkinajärjestöjen yhteistä esitystä maan hallitukselle ei anneta. Toimeksiannossaan hallitus edellytti tasapainoista julkista taloutta vahvistavaa esitystä toimista yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi, heidän työmarkkina-asemansa parantamiseksi ja työssä jaksamisen edistämiseksi. Palkansaajakeskusjärjestöillä oli rakentavia ehdotuksia, jotka olisivat täyttäneet hallituksen toimeksiannon kaikilta osin. - Tärkein kokonaisuus liittyy työttömien lisäpäiväratkaisuun ja muutosturvan parantamiseen. Irtisanottujen työllistymistä nopeutettaisiin lisäämällä koulutusta, pidentämällä työllistymisvapaata ja nopeuttamalla työnhaun aloitusta jo irtisanomisaikana. Muutosturvakoulutuksen kesto pitenisi työsuhteen pituudesta riippuen kahteen tai kolmeen kuukauteen, järjestöt ehdottavat. Palkansaajien esitys turvaisi ikääntyneiden työttömien toimeentulon jatkossakin, vaikka työttömyysturvan lisäpäivie

STTK: Luottamuksen lisääminen on vaikuttavin ilmastotoimi25.11.2020 09:57:55 EETTiedote

Tänään julkaistu Ilmassa ristivetoa -tutkimuksen loppuraportti osoittaa, että Suomesta löytyy laajaa tahtoa ilmastotoimiin. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään niitä ilmastonmuutokseen liittyviä tekijöitä, jotka yhdistävät suuryritysten johtoa, kuntapäättäjiä ja eri kansalaisryhmiä. Tavoitteena oli tunnistaa vastaajaryhmien keskuudesta sellaista yhteistä ymmärrystä, jonka varaan ilmastopäätöksiä voitaisiin rakentaa.

Markus Kutvonen STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi - Työllisyystoimissa muistettava nuoret21.11.2020 15:27:57 EETTiedote

STTK-Opiskelijoiden uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Markus Kutvonen. 20-vuotias Markus opiskelee Metropolia ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi ja hän on Tehyn opiskelijajäsen. STTK-Opiskelijoiden varapuheenjohtajaksi valittiin 38-vuotias Tapio Mattila, joka opiskelee röntgenhoitajaksi Turun ammattikorkeakoulussa ja on Tehyn opiskelijajäsen. Uusien toimijoiden kausi alkaa vuoden 2021 alussa. Valinnat tehtiin tänään Helsingissä järjestetyssä STTK-Opiskelijoiden kokouksessa. Työllisyystoimissa muistettava nuoret Koronapandemian aiheuttama työttömyys on vaikuttanut erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin, etenkin alle 30-vuotiaisiin naisiin. Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2020 koko maassa 25-34-vuotiaiden työttömien määrä oli 46 000, joka on noin 17,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tutkimukset osoittavat, että nuorena ja työuran alkuvaiheissa koetut työttömyysjaksot lisäävät myöhempää työttömyysriskiä ja negatiivista kehitystä ansiotuloihin pitkällä aikavälillä. Siksi nuort

Toni Savolainen Muhokselta on STTK:n Tulevaisuuden tekijä21.11.2020 12:45:00 EETTiedote

Luottamusmies, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ammattiosaston puheenjohtaja Toni Savolainen on saanut STTK:n ensimmäisen Tulevaisuuden tekijä -kunniamaininnan. Maininta julkistettiin STTK-Opiskelijoiden kokouksessa tänään. Muhokselta kotoisin olevaa Toni Savolaista kuvataan työssään ammattiosaston puheenjohtajana kehittäjäksi, joka on nykyaikaistanut yhdistyksen toimintaa, innostaa jäseniä ja osaston hallituksen toimijoita kehittymään sekä hankkii uusia jäseniä ja luottamushenkilöistä liittoon menestyksekkäästi. - Toni on reilu, aktiviinen ja oikeudenmukainen. Hänellä on taito rauhoittaa ihmiset tilanteessa, jossa työpaikalla kova kiire aiheuttaa hämmennystä. Hän on tulevaisuuden tekijä, jonka toimintaa arvostetaan yli osastorajojen, perusteluissa todetaan. Tulevaisuuden tekijää etsittiin avoimella haulla STTK:ssa. Valintaraatiin kuului edustajia useista jäsenliitoista, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:stä, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:stä, STTK Opiskelijoista

STTK:n hallitus: Julkinen keskustelu työllisyyden vahvistamiseksi pyörii liiaksi lisäpäivien ympärillä9.11.2020 14:43:46 EETTiedote

Hallitus on antanut työmarkkinaosapuolille toimeksiannon tehdä yhdessä tasapainoinen esitys toimista yli 55-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi. Toimenpiteisiin on sisällytettävä myös esityksiä ikääntyvien työssä jaksamisen ja työkyvyn edistämiseksi sekä osaamisen varmistamiseksi. Takaraja on tämän kuun lopussa. Hallitus on todennut, että jos järjestöt eivät saa esitystä aikaan, se linjaa itse tarvittavat toimet loppuvuoden aikana. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi tänään järjestön hallituksen kokouksessa, että neuvottelut ovat edenneet verkkaisesti. Eniten huomioita julkisuudessa on etukäteen saanut työttömien lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken poisto. - Toimeksiannossa todetaan selvästi, että työmarkkinajärjestöjen esityksen on oltava tasapainoinen kokonaisuus. STTK ei hyväksy sitä, että ainoastaan lisäpäivät poistettaisiin ja sen myötä ikääntyvät työttömät jätettäisiin onnensa nojaan. Se ei vastaa käsitystämme tasapainoisesta lopputulemasta, Palola painottaa. Koron

STTK: Osaaminen vahvistaa tasa-arvoa6.11.2020 08:46:22 EETTiedote

STTK on huolissaan pelkän perusasteen suorittaneiden työllisyydestä. Vuonna 2018 pelkän peruskoulun suorittaneiden 18-64-vuotiaiden työllisyysaste oli vain 45 prosenttia, kun ammatillisen- tai ylioppilastutkinnon suorittaneilla se oli 71,2 prosenttia. - Nyt 20-29-vuotiaista 15 prosenttia on työmarkkinoilla pelkän peruskoulun tarjoaman osaamisen varassa. Ilman osaamistason nostoa heidän työllisyytensä jää todennäköisesti pysyvästi muita matalammalle tasolle, STTK:n johtaja Taina Vallander arvioi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme