Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Universiteten publicerade 12 ambitiösa teser och tänker sätta sig i spetsen för hållbar utveckling – ”Det finns inte längre tid för festtal, nu måste man agera”

Dela

Kolneutralitet till 2030, hållbar utveckling i kärnan av strategierna och starkt stöd för klimat- och mångfaldsmålen av Finlands regering. Allt detta strävar finska universitet efter i sina gemensamma teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet.

Tespaketet innehåller omfattande åtgärdsrekommendationer för såväl universitetens undervisning, forskning, förvaltning, samhälleliga genomslagskraft som finansieringsmodell.

– Universiteten håller på att höja sitt hållbarhets- och ansvarsfullhetsarbete till en ny nivå. Detta måste göras för att kunna rädda framtiden av vår planet ge kommande generationer hopp. Det finns inte längre tid för festtal, nu måste man agera, konstaterar prorektor Tom Böhling, ordförande för arbetsgruppen som utarbetat teserna.

I teserna listas de centrala åtgärderna som universiteten omgående kommer att vidta. Dessa är till exempel inkluderande av grunderna för hållbarhet och ansvarsfullhet i alla studier, mål för att minska utsläpp, målmedvetet utrotande av diskriminering och inkluderande av hållbarhetstänkande i all verksamhet från ledningssystem till rekryteringskriterier och utvärdering av forskningsprojekt. Varje universitet främjar dessa mål i den ordning som lämpar sig bäst för dem. Det viktigaste är att åtgärderna är effektiva och att man uppnår visionen för 2030.

– Men sin ambitiösa plan stöder universiteten starkt den finska regeringens och Europeiska unionens klimat- och mångfalsmål. Forskning och utbildning har centrala roller när man tänker på hur man ska göra Finland kolneutralt till 2035 eller hur vi kan bli föregångare inom cirkulär ekonomi. Vi hoppas att teserna också ger upphov till ett starkt samarbete mellan beslutsfattare och andra aktörer i samhället, säger Keijo Hämäläinen, ordförande för Finlands universitetsrektorers råd Unifi.

Teserna har utarbetats av Unifis arbetsgrupp, som består av alla universitet och Finlands studentkårers förbund FSF. Man hoppas att slutresultat väcker livlig diskussion såväl i akademiska gemenskaper som i vidare bemärkelse.

– Teserna som publicerats nu inleder ett målmedvetet arbete i våra gemenskaper för klimat, biodiversitet och jämlikhet. Vi inbjuder alla samhällsaktörer att främja dessa viktiga frågor med oss, uppmuntrar Böhling.

Unifis teser för hållbar utveckling och ansvarsfullhet 

Kontakter

Prorektor Tom Böhling
Ordförande, Unifis arbetsgrupp för hållbar utveckling och ansvarsfullhet
tfn +358 2941 22251

Rektor Keijo Hämäläinen
Ordförande, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn +358 40 0247 435

Sakkunnig Meri Löyttyniemi
Vice ordförande, Unifi’s Working Group on Sustainability and Responsibility
tfn +358 50 313 7549

Om

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ryhttps://www.unifi.fi

Följ Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Yliopistot ottavat tarkistetut IB-arvosanat huomioon opiskelijavalinnoissaan – ”Pidimme tärkeänä, että asia ratkaistaan hakijoiden kannalta parhain päin”21.8.2020 14:30:08 EESTTiedote

IB-organisaatio on tarkistanut kesällä 2020 IB Diploma Programmesta valmistuneiden lopullisia arvosanoja elokuussa 2020 (uutinen aiheesta IB-organisaation sivuilla). Yliopistot ottavat tarkistetut arvosanat huomioon opiskelijavalinnoissaan. Kenenkään hakijan opiskelupaikkaa ei peruta IB-tutkinnon muuttuneiden arvosanojen vuoksi. Todistuspisteet lasketaan uudelleen kesällä 2020 International Baccalaureate -tutkinnon suorittaneilta hakijoilta, joiden tiedot yliopistot saavat IB-organisaation tulospalvelusta (IBIS) tai jotka ovat toimittaneet korjatut arvosanansa yliopistoille. Uudelleen lasketut pisteet korjataan Opintopolkuun ja hakijalle tarjotaan opiskelupaikkoja, joihin hänen todistuspisteensä riittävät. Yliopistojen opetusvararehtorit ovat käsitelleet asiaa kokouksessaan 19.8. – Pidimme tärkeänä, että asia ratkaistaan hakijoiden kannalta parhain päin. IB-tutkinnon suorittanut hakija voi nyt saada opiskelupaikan sellaisesta hakukohteesta, johon korjatut arvosanat riittävät. Näin varm

Universitetens urvalsprov ersätts med alternativa antagningssätt denna vår9.4.2020 11:45:50 EESTTiedote

Universiteten i Finland har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett tryggt och säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Det allvarliga läget i den rådande pandemisituationen, svårigheterna med att avgöra vem som tillhör en riskgrupp och de risker som förknippas med själva provsituationen är sådana omständigheter som universiteten måste ta på fullaste allvar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum