Varsinais-Suomen ELY-keskus

Utkasten till vägplanen för Kustö bro presenteras virtuellt för allmänheten på Teams 20.1.2022

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland och S:t Karins stad utarbetar en vägplan för förnyandet av Kustö bro på Skärgårdsvägen (landsväg 180) i Kustö sund. Utarbetandet av vägplanen inleddes i slutet av 2021 och utkasten till vägplanen presenteras vid ett virtuellt publikevenemang på Teams torsdag 20.1.2022 kl. 18.00–19.30. Man kan bekanta sig med planutkasten på förhand i kartresponssystemet.

Kustö bro
Kustö bro

Genom att utarbeta en vägplan förbereder man sig på att förnya Kustö bro med en snabbare tidtabell än projektet för landsväg 180 Kurkela–Kustö. Målet är att vägplanen för Kustö bro ska vara klar för godkännande i början av 2022. Vid sidan av vägplanen utarbetas också en byggnadsplan för den nya bron. I området görs jordmånsundersökningar inför planeringen av den nya bron och vägarrangemangen.

Vägplanens influensområde sträcker sig på cirka 150 meters område längs landsväg 180 på båda sidor om den nuvarande bron över Kustö sund.

Den nya bron byggs på den nuvarande brons plats

Byggtiden för Kustö bro är cirka ett år. Den nya bron byggs på den nuvarande platsen och dess fria höjd kommer att vara minst densamma som för den nuvarande bron. Den nya bron blir något bredare för att göra gång- och cykelvägen bredare och säkrare. Man strävar också efter att göra bron längre så att friluftsleden i den norra ändan av bron i riktning mot stranden kan användas i allt större grad. Under den nya brons byggnadstid byggs en reservbro bredvid den nuvarande bron. Brons bärighet kommer att vara minst densamma som bärigheten för den nuvarande Rävsundsbron. Reservbron kommer att ha två filer och den har en separat gång- och cykelväg.

Som det ser ut nu kommer Kustö sund bro att förnyas med en öronmärkt finansiering av bastrafikledshållningen för reparationer av medelstora broar.

Utkasten till vägplanen presenteras vid en offentlig tillställning på Teams 20.1.2022 

På grund av coronasituationen ordnas presentationen av vägplanen som ett Teams-möte på webben. Evenemanget ordnas torsdag 20.1.2022 kl. 18.00–19.30.

Teams-länken till det offentliga evenemanget

Teams-länken till presentationstillfället finns också på projektsidorna. För dem som inte kan delta i Teams-mötet ordnar S:t Karins stad en möjlighet att följa med tillställningen för allmänheten i stadens lokaler. Deltagarna leds dit med start kl. 17:50 från biblioteksaulan i S:t Karinshuset.

Man kan bekanta sig med planutkasten på förhand i kartresponssystemet:

Mt180 kartrespons (sitowise.com)

Mer information:

Projektsidor för Kustö bro

- NTM-centralen i Egentliga Finland, projektchef Matti Kiljunen, tfn 0295 022 796, fornamn.efternamn@ ntm-centralen.fi

- Sitowise Oy projektchef Martti Kokoi, tfn 020747 6732, fornamn.efternamn@sitowise.fi

Nyckelord

Bilder

Kustö bro
Kustö bro
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Arbetslösheten i Egentliga Finland minskade snabbt i jämn fart i april24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av april 19 400 arbetslösa arbetssökande. I april brukar antalet arbetslösa vanligen minska jämfört med mars och så gick det också denna gång då antalet minskade med t.o.m. 1 000 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 6 000 personer (24 %), dvs. något långsammare än i hela landet generellt (25 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 3 300 (70 %) personer jämfört med året innan. I slutet av april var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,5 %, vilket är 2,6 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (9,1 %). I april var antalet arbetslösa betydligt mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Salo ekonomiska region (29 %) och den minsta skillnaden i Loimaa ekonomiska region (21 %).Den högsta arbetslöshetsgr

Varsinais-Suomen työttömyys tippui tasaisen vauhdikkaasti huhtikuussa24.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 19 400 työtöntä työnhakijaa. Huhtikuun aikana työttömien määrä supistuu yleensä maaliskuuhun verrattuna kuten tälläkin kertaa tapahtui jopa 1 000 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 6 000 henkilöllä (24 %) eli hieman hitaammin kuin koko maassa yleisesti (25%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 300 (70%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5 % eli 2,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,1 %). Huhtikuussa työttömiä oli rajusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (29%) ja pienin Loimaan seutukunnassa (21%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (8,9 %) sekä Turun kaupungissa (11,7 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5

Joenperän silta korjataan Mynämäellä maantiellä 202118.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitseva Joenperän sillan korjaustyöt kesäkuun alussa. Korjaustyöt kestävät syyskuun loppuun saakka. Korjaustöiden aikana yleinen liikenne kulkee pääosin nykyisen sillan kautta, mutta sillan kansirakenteen uusimistöiden aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle n. 3 viikon ajaksi. Ajoneuvoliikenteen katkoaika pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Jalankulkijoiden käytössä on koko rakennustöiden ajan kulku työmaan läheisyydessä. Siltapaikalla töistä aiheutuu haittaa liikenteelle. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haitta tielläliikkujille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum