Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Utmaningarna i tävlingen Klash har öppnats: Nu letar vi efter team som ska lösa kommunernas utmaningar

Dela

Klash är en riksomfattande innovationstävling och idégenerator där vi söker nya lösningar på problem som kommunerna definierat. Tävlingens mål är att förbättra kommunernas livskraft med hjälp av konkreta, nya lösningar. Nu letar vi efter team som vill påverka kommunernas framtida lösningar. Utmaningarna gäller transporter och mobilitet i glesbygden, stöd för kommuninvånarnas frivilliga verksamhet och att hjälpa ungdomar att hitta studievägar och hållas kvar på dem.

– Det viktigaste är att olika team fördomsfritt anmäler sig till tävlingen för att lösa kommunernas utmaningar. Vi ville inte ha en alltför hög tröskel för deltagandet, eftersom målet är att hitta helt nya idéer för att tackla de problem kommunerna presenterat. De team som går vidare i tävlingen kommer att erbjudas mångsidigt  och högklassigt mentorsstöd för att utveckla insiktsfulla och fungerande lösningsförslag, säger projektchef Liisa Paltta.

I första fasen av tävlingen Klash, hösten 2018, ombads kommunerna definiera problem som de hoppades få lösta genom tävlingen. I första fasen deltog 65 kommuner med 77 olika problem.

En expertjury valde hösten 2018 tre kommuners förslag till utmaningstävlingen. Problemen formulerades till utmaningar.

Projekttävlingar om offentlig upphandling har ordnats separat för varje utmaning. Vinnarna i tävlingen offentliggörs i januari 2020.

Utmaning 1: Transport- och mobilitetsservice i glesbygden, pilotkommun Janakkala

I den första projekttävlingen söks en skalbar lösning som förbättrar transporterna och mobiliteten för invånarna i glesbygdsområden, ökar tillgängligheten, minskar privatbilismen och transporternas miljökonsekvenser samt bromsar kostnadsökningen för transporter i kommunerna.

Syftet är att kombinera existerande transportformer för människor, varor och tjänster genom att öka samarbetet mellan olika aktörer, dvs. integrerade mobilitetstjänster.

Det man eftersträvar är att minska ojämlikheten mellan byarna, tätorterna och de olika delarna av kommunen med tanke på tillgången till tjänster och tillgänglighetsaspekten. Samtidigt vill man öka välfärden, förbättra trivseln och öka möjligheterna för äldre att bo hemma längre. På så sätt kan kommunerna producera tjänster där det är kostnadseffektivt att göra det och samtidigt sörja för tillgängligheten, tillgången och tjänsternas kvalitet.

Utmaning 2: Plattform för invånarnas egna initiativ, pilotkommun Joensuu

I den andra projekttävlingen söks en skalbar lösning som ska hjälpa invånarna att aktivera sig i högre grad och i samverkan med kommunen förbättra sin egen boendemiljö och sitt välbefinnande, till exempel genom att skaffa finansiering, utnyttja gemensamma resurser eller genom att producera tjänster mellan privatpersoner. Det viktigaste är att hjälpa invånarna och kommunerna att fördomsfritt bidra med insatser för det gemensamma bästa.

Lösningen syftar till exempel till att invånarna ska kunna organisera sig och arbeta tillsammans i olika roller och skeden i utvecklingsprojekten. Dessutom borde lösningen uppmuntra och hjälpa kommunerna att aktivt utveckla medverkan och skapa modeller för förbättring av välfärden, öppet och tillsammans.

Utmaning 3: Unga på studievägen, pilotkommun Vanda

I den tredje projekttävlingen söks en skalbar lösning som kunde hjälpa allt fler ungdomar att få personligt stöd i ett tidigt skede, innan problemen hunnit växa eller drivits till sin spets. Det är viktigt att hitta metoder med vilka man kan öka studiernas meningsfullhet, identifiera risker som leder till avhopp och hjälpa de unga att avsluta sina studier.

Lösningen ska gå att använda på nationell nivå i olika slags kommuner, vid olika läroanstalter och i olika livssituationer och den ska bevisligen hjälpa unga att hitta sin studieväg och att hållas där.

Med en sådan lösning kunde man förbättra de ungas, familjernas, övriga referensgruppers och/eller läroanstaltens möjligheter och kapacitet att hjälpa ungdomarna. Lösningen ska öka de ungas upplevelse av meningsfullhet i studierna och/eller leda till färre avbrutna studier.

Målet är att hitta lösningar som kan utnyttjas av alla kommunerna

Teamen som vill delta i tävlingen ska anmäla sig genom att skicka en ansökan senast 18.6 kl. 16.00 på adressen klash.fi. För varje utmaning väljs högst fem team som får vidareutveckla sina idéer tillsammans med tävlingsarrangören, pilotkommunerna och mentorerna.

Teamen tävlar om att vinna projekttävlingen. Projekttävlingarnas vinnare utses av en oberoende jury, som bedömer förslagen anonymt och endast på grundval av de kriterier som anges i upphandlingsannonsen.

Finlands Kommunförbund kan ingå ett upphandlingskontrakt med vinnarna och genomföra pilotprojekt inom sin FoU-verksamhet. Målet är att genom tävlingen finna lösningar som kan utnyttjas av så många kommuner som möjligt.

Tävlingen Klash arrangeras av Finlands Kommunförbund rf. I projektetsamarbetet deltar FCG, Keva, KL-Kustannus, Kuntahankinnat och Kommunfinans.

Närmare upplysningar:
projektchef Liisa Paltta, tfn 050 591 9513

Klash.fi
info@klash.fi

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä, johon on koottu keskeiset kunta-alan tiedot ja palvelut. Suomen kunnat ja kaupungit vastaavat noin 2/3 julkisista palveluista.

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

I stora städer stabiliserades kostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvården, i medelstora kommuner ökade social- och hälsovårdskostnaderna18.6.2019 10:00:00 EESTTiedote

Kommunförbundet har utrett kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer och kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner år 2018. Enligt jämförelsematerialet ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården bara lite i de stora städerna. I de medelstora kommunerna ökade social- och hälsovårdskostnaderna betydligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum