Vasa Elektriska Ab

Vasa Elnät investerar 13 miljoner i regionens elnät

Dela

Vasa Elnät investerar i år 13 miljoner euro i utveckling av Vasaregionens elnät. Under 2020 ska elnätets distributionssäkerhet förbättras och samtidigt ska de delar av nätet som kommit till slutet av sin livscykel förnyas. Årets största projekt ger mer än 4 000 nya kunder tillgång till ett vädersäkert elnät.

De viktigaste nätarbetena år 2020 är kablingsprojekt där luftburna elledningar grävs ner under markytan och på så sätt skyddas mot väder och vind. Den typen av projekt kommer igång bland annat i Sundom, Vasa, i Jungsund och Rimal, Korsholm, i Korsbäck, Korsnäs samt i byarna Hulmi och Ylipää i Laihela.

Planen är att byggarbetena påbörjas i februari i Sundom, Korsbäck, Rimal och Hulmi, i april i Ylipää och i maj i Jungsund.

Under årets lopp låter bolaget dra sammanlagt 215 km ny elkabel och bygga 115 parktransformatorer. Investeringarnas sysselsättningseffekt i regionen är stor och uppgår till cirka 120 personarbetsår, räknar projektchef Kai Pokela.

Det nya kabelnätet förväntas betjäna regionen i upp till 50 år. Också elnätets kapacitet ökar i samband med kablingen och kommer således också att motsvara de behov en ökning av förnybar energiproduktion och användning av elbilar ställer.

- De här åtgärderna kommer att synas i form av en allt mer felfri överföring av el till våra kunder.

Vasa Elnät har i rask takt grävt ner stora delar av nätet. Just nu är cirka 41 % av bolagets mellanspänningsnät och 71 % av lågspänningsnätet under jorden. Detta års arbeten kommer att höja andelarna med 1–2 procentenheter.

Så kallat vädersäkert elnät byggs för att förbättra distributionssäkerheten. Det riksomfattande målet är att avbrotten inte ska överstiga sex timmar på detaljplaneområde och 36 timmar på annat håll från år 2028 och framåt.

Elnätet inom Vasa Elnäts distributionsområde har en längd på cirka 7 100 kilometer, vilket betyder cirka 100 meter per kund i genomsnitt. Att underhålla och utveckla nätet är viktigt eftersom det servar såväl hushåll som företag och andra samhällsfunktioner, t.ex. sjukhus och fabriker.

Planerade och pågående nätarbeten inom Vasa Elnäts område finns på adressen
https://tyot.vaasansahkoverkko.fi/

Nyckelord

Kontakter

Juha Rintamäki
verkställande direktör
Vasa Elnät Ab
06 324 5213
juha.rintamaki@vasaelnat.fi

Kai Pokela
projektchef
Vasa Elnät Ab
06 324 5528
kai.pokela@vasaelnat.fi

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 140 personer och omsättningen år 2018 utgjorde ca 143 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Året inleddes med en tydlig nedgång i andelen såld energi12.5.2020 07:45:00 EESTTiedote

År 2020 inleddes med utmanande förtecken för energibolagen, när en mild, blåsig och regnig vinter möttes av en låg energiförbrukning, vilket pressade ner elpriset. I januari–mars uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 34,8 M€ och rörelsevinsten 10,6 M€. Omsättningen sjönk med 26,1 procent i jämförelse med året innan. Också soliditetsgraden gick ner, men hölls alltjämt på god nivå (51,8 %).

Superresultat av energikoncernen trots stormskador: Ägarandelar och lyckad energianskaffning bakom framgången20.4.2020 11:10:00 EESTTiedote

Koncernen Vasa Elektriska lyckades år 2019 göra ett historiskt bra resultat trots stormen Aapeli, som härjade i början av året. Att avsluta året med mer än dubbelt så mycket under strecket jämfört med året innan var möjligt speciellt tack vare avkastning på ägarandelar samt en lyckad energianskaffning. Också en tillväxt i den riksomfattande kundkretsen ledde till positiva förtecken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum