Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Vicerektorerna för utbildning drog upp riktlinjer för utvecklingen av urvalsproven och poängsättningen i betygsurvalet

Dela

Universitetens vicerektorer för utbildning har kommit överens om att inleda ett för universiteten gemensamt utvecklingsprojekt för antagningen av studerande: urvalsproven ska digitaliseras, utvecklas innehållsmässigt och mängden urvalsprov kommer att minska avsevärt.

Universiteten har tillsammans identifierat utvecklingsbehoven som har framkommit särskilt som en följd av urvalen under undantagstiden. Universiteten kommer att föra en diskussion om utvecklingsarbetet under hösten.

Man har gemensamt identifierat att man behöver minska mängden prov, eftersom det nuvarande systemet är för betungande för både de sökande och också universiteten. I flera av urvalsproven mäts samma kunskaper och färdigheter, så genom att kombinera urvalsproven förenklar man urvalsprocessen ur de sökandes synvinkel och ur synvinkeln för de som gör upp proven och organisatörerna. Urvalsprovens roll som en del av antagningen av studerande har också förändrats i och med att ungefär hälften av de nya studerandena väljs på basis av betygsurvalet. Dessutom gör minskningen av mängden urvalsprov och digitaliseringen av dem att granskningen av proven går snabbare, vilket innebär att urvalsproven kan ordnas senare än i nuläget. Då skulle det bli kvar mer tid mellan urvalsproven och det att resultaten av betygsurvalet fås, och de som godkänts i betygsurvalet behöver då inte förbereda sig för urvalsprov.

Fram till år 2025 kommer flera branscher att ha gemensamma digitala prov som innehåller branschspecifika delar. Samarbetet kring urvalsprovet kommer att utökas redan fram till år 2023. För närvarande har universiteten många fungerande samarbeten kring gemensamma antagningar och urvalsprov, och man kommer i regel att använda sig av den goda praxisen från dem i utvecklingen av urvalsproven inom alla områden.

Med högskolornas gemensamma projekt Digivisio 2030 skapas ett ekosystem för lärande som även omfattar tjänster för att söka sig till studier. Under hösten kommer man att planera hur utvecklingen av urvalsproven kan kopplas till Digivisio-projektet.

Proven kommer att genomföras digitalt i flera gemensamma antagningar redan 2022

De medicinska områdenas gemensamma antagning där biomedicin, biokemi och molekylärbiovetenskaper ingår, samt den gemensamma antagningen i psykologi och logopedi genomförs för första gången digitalt våren 2022. Också det pedagogiska området, biologin och miljövetenskapen, farmacin, geografin, skogsvetenskapen och datavetenskapen genomför sina prov digitalt på samma sätt som förra våren. Om genomförandesättet för de gemensamma antagningarna och universitetens egna ansökningsobjekt ändras ska de meddelas om före årets slut.

Giltighetstiden för kriterierna för betygsurvalet har förlängts till 2025

Under sitt möte i augusti beslutade universitetens vicerektorer för utbildning att giltighetstiden för poängsättningsmodellen för betygsurvalet förlängs med ett år, varvid de också gäller i valen våren 2025.Vicerektorerna anser att det är viktigt att man får tillförlitlig information om de nuvarande kriteriernas inverkan på betygsurvalet innan man gör eventuella ändringar i kriterierna. Uppgifterna om kriteriernas inverkan började samlas in först 2021, eftersom undantagstiden som coronaviruset orsakade påverkade hur man genomförde betygsurvalen 2020. I en del av ansökningsobjekten utökades kvoterna för betygsurvalet avsevärt och därför beskriver uppgifterna inte normalläget. Dessutom utreds hur betygsurvalet eventuellt påverkar gymnasieelevernas ämnesval.

Nyckelord

Kontakter

Petri Suomala
Ordförande för mötena mellan vicerektorerna för utbildning Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn 040 591 8044

Länkar

Om

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2
00130 HELSINKI

https://www.unifi.fi

Följ Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Aiming for clear and smooth routes to university studies, Finnish universities are collaboratively developing certificate-based admission and entrance examinations22.4.2022 10:00:00 EEST | Press release

The universities will decide on the reform of the scoring model for certificate-based admission in 2023. The new model will be introduced in 2026. The aim is also to increase collaboration related to entrance examinations among universities. Relief for applicants will be provided by a timetable reform aimed at making it unnecessary for those admitted through the certificate-based admission procedure to prepare for entrance examinations from 2025 onwards.

Universiteten utvecklar betygsantagningen och urvalsproven tillsammans – klara och smidiga vägar till universitetsstudier som mål22.4.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Universiteten kommer att fatta beslut om en reform av betygsantagningens poängsättningsmodell 2023. Den nya poängsättningsmodellen börjar användas 2026. Samtidigt vill man också utöka samarbetet kring urvalsprov mellan universiteten. Syftet är att avlasta de sökande, så att de som antas på betygsbasis inte längre ska behöva förbereda sig för urvalsproven från och med 2025.

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin22.4.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille helpotusta tuo aikataulu-uudistus, jonka tavoitteena on, ettei todistusvalinnalla valittavien tarvitsisi enää vuodesta 2025 alkaen valmistautua valintakokeisiin.

EU:n uusi yliopistostrategia korostaa tutkimuksen laatua. Uskottavat TKI-toimet ovat ensisijaisia Suomen vetovoimalle27.1.2022 12:19:48 EET | Tiedote

Eurooppalainen tutkimusalue ERA sekä tuore Euroopan unionin yliopistostrategia korostavat tutkimuksen laatua, houkuttelevia tutkijanuria sekä eurooppalaista laajaa koulutusyhteistyötä. Eurooppa ja Suomi kilpailevat osaajista globaalisti. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n tuore hallitus pitää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kunnianhimon tason nostamista tärkeimpänä keinona, jolla voimme houkutella lahjakkaita tutkijoita, opiskelijoita ja investointeja. Suomen tavoitteena onkin lisätä TKI-panostuksia neljään prosenttiin BKT:sta. Julkisina panostuksina erityisesti Suomen Akatemian ja Business Finlandin valtuuksia tulee korottaa merkittävästi. Tätä vasten Unifi pitää erikoisena, että samaan aikaan Suomen Akatemian rahoittamaan tieteelliseen tutkimukseen kohdistuu jopa 120 - 150 miljoonan euron leikkausuhka vuonna 2023. Sen vaikutuksena menetettäisiin yli tuhat tutkijatyövuotta, mikä vaarantaisi tieteen kehittymisen ja Suomen uskottavuuden tutkimukseen panostavana maana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum