Seta Ry

50 år sedan homosexuella handlingar blev lagliga

Dela

1.2.2021 här det gått 50 år sedan homosexuella handlingars straffbarhet ströks ur Finlands strafflag. Föreningen Queerhistoriens vänner rf koordinerar märkesårets program genom det av Konestiftelsen finansierade projektet Sateenkaarihistoria näkyväksi.

Förhållandena mellan människör av samma kön blev lagliga i 1971. Som en kompromiss lämnades kvar en högre skyddsålder för homosexuella och det så kallade uppmaningsförbudet. Bildet är från början av 80-talet, Setas arkiv.
Förhållandena mellan människör av samma kön blev lagliga i 1971. Som en kompromiss lämnades kvar en högre skyddsålder för homosexuella och det så kallade uppmaningsförbudet. Bildet är från början av 80-talet, Setas arkiv.

Sisältö lyhyesti:

- 1.2.2021 här det gått 50 år sedan homosexuella handlingars straffbarhet ströks ur Finlands strafflag.
- Föreningen Queerhistoriens vänner rf koordinerar märkesårets program genom det av Konestiftelsen finansierade projektet Sateenkaarihistoria näkyväksi. 
-  Under minnesåret arrangerar föreningen olika evenemang, forskarbesök till skolorna samt annat program.
- Många minnesorganisationer och andra kulturorganisationer erbjuder även egna evenemang

Den första februari 2021 har det gått 50 år sedan homosexuella handlingars straffbarhet ströks ur Finlands strafflag. Även om samkönat sex mellan män redan tidigare kunde leda till straff under sodomiförbudet, var mäns och kvinnors homosexuella handlingar i strafflagen entydigt förbjudna under 76 års tid från år 1894 till 1971. Även om ordalydelsen av paragrafen hölls oförändrad förändrades ändå samhällets syn på sexualitet och sex radikalt under denna tid.

Föreningen Queerhistoriens vänner rf (grundad 2020) koordinerar märkesårets program genom det av Konestiftelsen finansierade projektet Sateenkaarihistoria näkyväksi (Att synliggöra queerhistoria). Under minnesåret arrangerar föreningen olika evenemang, forskarbesök till skolorna samt annat program i anslutning till avkriminaliserandet av homosexuella handlingar och till medikaliseringens historia. Många minnesorganisationer och andra kulturorganisationer erbjuder även egna evenemang och informationen om dem publiceras i evenemangskalendern på nätsidan queerhistoria.fi. På hemsidan hittas även en hel del material om queerhistoria som media, skolor och kulturaktörer kan utnyttja som stöd för sin egen verksamhet kring temat. Föreningen uppmuntrar även olika aktörer att meddela om sina evenemang via blanketten i samband med evenemangskalendern.

”Speciellt museifältet har varit intresserat av att lyfta fram queerhistoria utgående från museernas olika specialområden. Det växandet intresset har synts speciellt i firandet av Queerhistorisk månad som arrangerats sedan 2018”, säger koordinatorn för Queerhistoriens vänner rf Kaura Raudaskoski.

 

De långa spåren efter kriminaliserandet av homosexualitet

Tiden då homosexuella handlingar var kriminaliserade har lämnat djupa och långtgående spår i finsk queerhistoria. Det var så även om fällande domar under hela tiden var relativt få, speciellt under förbudets första årtionden såsom forskaren Miikka Vuorela, som analyserat statistiken över domarna, visar i sin bloggtext på queerhistoria.fi-nätsidan. Moralpaniken som följde efter krigen och medikaliseringen av homosexualitet som inleddes redan under 1930-talet påverkade domarnas antal och ledde till att speciellt de manliga homosexuella uppfattades som ett hot mot samhället.

”Skadligare än konkreta fängelsedomar var ändå laglösheten och osynligheten som strafflagens kontroll medförde för sexuella minoriteter”, skriver forskaren i kriminaliseringen av homosexualitet Sandra Hagman i sin bloggtext på queerhistoria.fi-nätsidan.

När attitydklimatet förändrades på 1960-talet blev även avkriminaliseringen av homosexuella handlingar möjlig. Som en politisk kompromiss och som motvikt till avkriminaliseringen infördes en högre skyddsålder för homosexuella och det så kallade uppmaningsförbudet som gjorde att offentlig uppmaning till homosexualitet blev förbjudet i lag. Denna Finlands egna propagandalag var i kraft ända till millennieskiftet, till år 1999. Uppmaningsförbudet ledde till att det var svårt att få saklig information om homosexualitet, eftersom media länge undvek ämnet eller behandlade frågan i ett negativt sken.

”Under detta queerhistoriska märkesår vill vi fästa speciell uppmärksamhet vid de konventionella normer som rått under en viss tid samt vid överskridandet av dem och vid de följder som överskridandet har fått”, belyser docent Tuula Juvonen, ordförande för Queerhistoriens vänner rf.

Nyckelord

Kontakter

Ordförande Tuula Juvonen (innehållsfrågor gällande queerhistoria)
Tel: 050-318 6105
E-post: puheenjohtaja@sateenkaarihistoria.fi

Koordinator Kaura Raudaskoski (märkesårets verksamhet)
Tel. 040 777 8124
E-post: sihteeri@sateenkaarihistoria.fi

Styrelsemedlem Rita Paqvalén (svenskspråkig kontaktperson)
Tel: 040 7413363
E-post: rita.paqvalen@gmail.com

Bilder

Förhållandena mellan människör av samma kön blev lagliga i 1971. Som en kompromiss lämnades kvar en högre skyddsålder för homosexuella och det så kallade uppmaningsförbudet. Bildet är från början av 80-talet, Setas arkiv.
Förhållandena mellan människör av samma kön blev lagliga i 1971. Som en kompromiss lämnades kvar en högre skyddsålder för homosexuella och det så kallade uppmaningsförbudet. Bildet är från början av 80-talet, Setas arkiv.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Seta Ry
Seta Ry
Pasilanraitio 5, 2 krs.
00240 Helsinki

https://seta.fi/

INFO OM SETAS MEDLEMORGANISATION:

Föreningen Queerhistoriens vänner rf, på finska Sateenkaarihistorian ystävät ry, är grundad år 2020 med syftet att främja kännedomen och forskningen om samt bevarandet och synliggörandet av sexuella och könsminoriteters historia samt queerhistoria.

-----

Seta är en nationell människorättsorganisation, grundad 1974, som har 29 medlemsföreningar på olika håll i Finland.

Setas målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.

Följ Seta Ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Seta Ry

Uusi näyttely: Meistä – About us kertoo etnisiin vähemmistöihin kuuluvista ja rodullistetuista LHBTIQ+-ihmisistä Suomessa6.5.2021 09:20:16 EEST | Tiedote

Meistä on Aleksandra Lemken valokuvanäyttely, jonka tavoitteena on voimauttaa ja lisätä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ja rodullistettujen sateenkaari-ihmisten näkyvyyttä Suomessa. Näyttely avautuu kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaisena päivänä 17.5. Helsingissä kulttuurikeskus Caisassa, ja se kiertää myös Jyväskylässä ja Tampereella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum