Forest Academy

Finlands statsminister Juha Sipilä föreslår en EU-klimatfond för beskogning – Ett viktigt nytt initiativ, som kommer att utredas, för att bekämpa klimatförändringen i partnerskap med Afrika, presenterat av minister Jari Leppä

Dela
Finland föreslår ett viktigt nytt initiativ för att bekämpa klimatförändringen genom beskogning genom samarbete mellan EU och Afrika. Statsminister Juha Sipilä har redan diskuterat Finlands initiativ med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä har informerat EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan och medlemsstaterna om saken. Initiativet lanserades idag av minister Leppä på den första EU-Skogsakademin för beslutsfattare som ordnades av Finland och Sverige.
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä presenterade på onsdag kväll statsminster Juha Sipiläs förslag till en EU-Afrika skogsfond. Initiativet presenterades under öppningen av den första Skogsakademin för EU-beslutsfattare som ordnas i Asikkala. Foto: Jussi Seppälä, Hopiasepät Ltd.
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä presenterade på onsdag kväll statsminster Juha Sipiläs förslag till en EU-Afrika skogsfond. Initiativet presenterades under öppningen av den första Skogsakademin för EU-beslutsfattare som ordnas i Asikkala. Foto: Jussi Seppälä, Hopiasepät Ltd.

Publiceras 21.11.2018 vid den första EU-Skogsakademin, Asikkala, Finland

”IPCCs (International Panel on Climate Change) nyligen publicerade rapport påminde oss än en gång om de hot klimatförändringen medför för livet på jorden. Skogar är det mest effektiva sättet att minska koldioxidhalten i atmosfären. Initiativ som bidrar till att minska avskogningen och till en ökad skogsareal välkomnas i IPCC-rapporten. Det är därför som Finland för EU-kommissionen föreslår en Skogsfond som en del av investeringsprogrammet mellan EU och Afrika”, säger jord- och skogsminister Jari Leppä.

Kommissionens ordförande Juncker har föreslagit en ny allians mellan Afrika och EUmed ambitionen att skapa hållbara investeringar och arbetstillfällen. Junckers förslag är både aktuellt och kritiskt viktigt och skulle ge en solid grund för den nya fonden som nu föreslås av statsminister Juha Sipilä. Skogsfonden, som ska inrättas av kommissionen, har som mål att maximera inverkan på klimatet och arbetstillfällen på landsbygden i Afrika, i nära samarbete med afrikanska partners. Behoven och den potentiella inverkan är stor.

”Varje år försvinner upp till 2 miljoner hektar skog i Afrika. En av de största orsakerna till detta är att man samlar brännved och att man röjer ny odlingsjord. Ett bärkraftigt nyttjande av skogarna kunde däremot skapa arbetsplatser och ge nya möjligheter på landsbygden i Afrika. Investeringar i beskogning, skogsbruk och skötsel och skydd av skogar behövs nu på en nivå som motsvarar flera miljarder”, förklarar minister Jari Leppä.

Det behövs stora satsningar för att uppnå de eftersträvade målen. Garantisystemet på 60 miljarder euro för att öka privata investeringar i Afrika inom ramen för Afrika-Europa-alliansen kommer att göra det möjligt att leverera de brådskande resultat som behövs.

Finland vill visa gott exempel

”Vi behöver inte åka till Afrika för att plantera skog. Vi kan göra det också här i Europa. När ni kom hit måste ni ha sett att det finns skog överallt. Mera än 70 % av den finländska landarealen är täckt av skog. Även om avskogning inte är ett problem i Finland vill vi ändå föregå med gott exempel, också nationellt. För tillfället har vi ett projekt där vi kartlägger nya områden som är lämpliga för beskogning. Avsikten är att utreda vilka områden som skulle ha den största effekten för att öka kolsänkan”, understryker minister Leppä.

Under sitt ordförandeskap i Europeiska unionen 2019 kommer Finland att främja ett hållbart skogsbruk och beskogning. Tillsammans med Sverige betonar de två ledande skogsnationerna i Europa att kampen mot klimatförändringar och hållbart skogsbruk går hand i hand.

”Vi vill ha fler skogar globalt, att våra skogar ska växa ännu bättre och binda mer koldioxid. Det är ett centralt mål. Det innebär också att vi vill främja de olika möjligheterna inom bioekonomin, ersättningsmaterial för plast och fossila bränslen utgör ett utmärkt exempel på detta. Välskötta skogar växer betydligt bättre än skogarna som lämnats åt sitt öde” förklarar Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och minister Leppä.

Finland och Sverige vill bidra med sin gedigna kunskap om skog till gagn för hela EU, i mycket större utsträckning än vad som hittills varit fallet. Den första Skogsakademin för EU-beslutsfattare, initierad av Finlands statsminister Juha Sipilä och Sveriges statsminister Stefan Löfven, är ett sätt att angripa denna angelägna fråga. Akademin pågår för närvarande i Asikkala, Finland.

Skogsakademin för EU-beslutsfattare organiseras av Finska Forstföreningen och Svenska Skogsstyrelsen. Konceptet bygger på den framgångsrika finska motsvarigheten Skogsakademi för beslutsfattare. Akademin har under åren utbildat ca 1 500 finländska beslutsfattare i att bättre förstå skogens och skogsbrukets potential och status. Nästa EU-Skogsakademi kommer att organiseras av Skogsstyrelsen i Sverige.

Mera information:

Elina Antila, direktör, Beslutsfattarnas Skogsakademi, Finska Forstföreningen, +358 50 351 2411, elina.antila@smy.fi

Teppo Säkkinen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, +358 50 516 2868, teppo.sakkinen@mmm.fi

Nyckelord

Bilder

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä presenterade på onsdag kväll statsminster Juha Sipiläs förslag till en EU-Afrika skogsfond. Initiativet presenterades under öppningen av den första Skogsakademin för EU-beslutsfattare som ordnas i Asikkala. Foto: Jussi Seppälä, Hopiasepät Ltd.
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä presenterade på onsdag kväll statsminster Juha Sipiläs förslag till en EU-Afrika skogsfond. Initiativet presenterades under öppningen av den första Skogsakademin för EU-beslutsfattare som ordnas i Asikkala. Foto: Jussi Seppälä, Hopiasepät Ltd.
Ladda ned bild

Om

Beslutsfattarnas Skogsakademi är ett diskussionsforum för beslutsfattare och andra samhällspåverkare. Målet är att öka påverkarnas intresse för skogsrelaterade frågor, stärka deras kompetens samt skapa dialog mellan skogspåverkare och påverkare inom andra branscher. Finska Forstföreningen rf ansvarar för Skogsakademins verksamhet. www.smy.fi/pma

Följ Forest Academy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Forest Academy

“Thanks for bringing us to the future! The EU Bioeconomy Strategy should be following what Finland and Sweden already do” - The Forest Academy makes an impact to EU Decision Making23.11.2018 15:10:09 EET | Press release

EU Decision Makers received loads of new best practices, technologies, groundbreaking ideas and innovations during the three days of the first Forest Academy organized for them by Finland and Sweden. The importance of the forest sector in the fight against climate change was effectively revealed by the eye-opening presentations from Ministers of the two countries as well as top CEOs and experts. The various opportunities and the huge potential of forests were welcomed by a highly receptive audience.

Finland’s Prime Minister Juha Sipilä Proposes an EU-Africa Forest Fund - Major New Initiative to battle Climate Change in Africa and globally now under consideration, presented by Minister Leppä21.11.2018 19:13:10 EET | Press release

Finland proposed a major new initiative to fight climate change with forestation through EU-Africa Partnership. Finland’s Prime Minister, Mr. Juha Sipilä has already discussed the Finnish initiative with the President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker. Mr. Jari Leppä, Minister of Agriculture and Forestry has informed the EU Commissioner for Agriculture and Rural Development Phil Hogan and the Member States. The initiative was presented today by Minister Leppä at the first Forest Academy for EU Decision Makers, organized by Finland and Sweden.

Pääministeri Juha Sipilä ehdottaa EU-Afrikka -metsärahastoa – Merkittävä uusi aloite ilmastonmuutoksen torjumiseksi Afrikassa ja globaalisti nyt harkittavana, maa- ja metsätalousministeri Leppä esitteli21.11.2018 19:07:11 EET | Tiedote

Suomi on ehdottanut merkittävää uutta aloitetta ilmastonmuutoksen torjumiseksi metsittämisen avulla, EU-Afrikka -kumppanuuden kautta. Pääministeri Juha Sipilä on jo keskustellut Suomen aloitteesta Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on informoinut EU:n maatalouskomissaaria Phil Hogania sekä muita EU-maita aloitteesta. Aloitteen esitteli tänään ministeri Leppä ensimmäisessä EU-päätöksentekijöille pidettävässä Metsäakatemiassa, jonka järjestävät Suomi ja Ruotsi yhdessä.

KIIREELLINEN MEDIAKUTSU: Suomelta merkittävä ilmastoaloite EU:lle – Ministeri Leppä esittelee illalla pääministeri Sipilän uraauurtavan avauksen21.11.2018 12:00:48 EET | Kutsu

Pääministeri Sipilän merkittävä uusi ilmastoaloite Euroopan unionille nousee päärooliin, kun Suomen ja Ruotsin yhdessä järjestämä ensimmäinen Metsäakatemia EU-päättäjille (Forest Academy for EU Decision Makers) tänään alkaa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esittelee Sipilän ehdotuksen kansainväliselle yleisölle heti akatemian aluksi, keskiviikkoiltana Asikkalassa klo 18.15 pidettävässä lehdistötilaisuudessa. Sekä Sipilä että Leppä ovat jo keskustelleet uraauurtavasta ilmastoavauksesta EU-johdon kanssa.

KALLELSE TILL MEDIA: Skogarnas roll i klimatförändringen: EU-Skogsakademin lägger fram ett nytt initiativ för att bekämpa klimatförändringen – minister Jari Leppä presenterar initiativet den 21 november19.11.2018 16:00:00 EET | Kutsu

Skogsakademin för EU-beslutsfattare (Forest Academy for EU Decision Makers) ordnas för första gången den 21−23 november 2018. Evenemanget ordnas som ett gemensamt initiativ av Finland och Sverige. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och hans svenske kollega Sven-Erik Bucht inleder Skogsakademin med att berätta om skogsbioekonomi och skogens betydelse i bekämpningen av klimatförändringen. Presskonferensen hålls på onsdag kväll den 21 november 2018 i Asikkala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye