Institutet för hälsa och välfärd THL

De avgiftsfria influensavaccinationerna för riskgrupper påbörjas i början av november - samtidigt kan man också ta en coronabooster

Dela

Många kommuner inleder influensavaccinationer av personer som hör till riskgrupperna för influensa i början av november. Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation, i synnerhet för personer som hör till riskgrupper. Influensavaccinet förhindrarvirusets spridning och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen. 

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis.

Alla som är mottagliga för allvarlig influensa får avgiftsfritt influensavaccin, dvs. 

  • 65 år fyllda 
  • barn i åldern mellan 6 månader och 6 år
  • gravida kvinnor
  • personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen

Influensavaccin får även avgiftsfritt 

  • män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
  • personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden
  • anställda inom social- och hälsovården och läkemedelsförsörjningen som deltar i den direkta vården eller omsorgen av patienter eller klienter
  • personer som upprepade gånger har nära kontakt med en person som är särskilt mottaglig för allvarlig influensa eller med en person som är utsatt för allvarlig influensa och som inte kan skyddas med influensavaccin. 

THL rekommenderar influensavaccin även för personer som upprepade gånger är i närkontakt med personer som är mottagliga för allvarlig influensa, men som inte hör till gruppen för avgiftsfri vaccination. För dem är vaccinet på egen bekostnad.

Det används både vaccin och nässprayvaccin

Under influensasäsongen 2022–2023 används i det nationella vaccinationsprogrammet vaccinet VaxigripTetra som injiceras för alla åldersgrupper samt nässpray-vaccinet FluenzTetra som är avsett för 2–6-åringar. Samma preparat användes också under förra säsong, men av de fyra virusstammarna i dem har två bytts ut jämfört med i fjol, i enlighet med WHO:s rekommendation. 

”WHO kontrollerar varje halvår virusstammarna i vaccinerna så att de så effektivt som möjligt skyddar mot de förutspådda virusstammarna under den kommande säsongen”, säger THL:s överläkare Hanna Nohynek.

I samband med influensavaccinet kan man också ta coronavaccin

I höst rekommenderas en coronaboosterdos för alla som fyllt 65 år, alla som fyllt 18 år och som hör till riskgrupperna för corona och alla som fyllt 12 år med kraftigt immunbrist. Boosterdosen rekommenderas oberoende av hur många coronavaccindoser man har fått eller hur många gånger man har haft coronasjukdomen. 

Det bör dock ha gått minst tre månader sedan föregående coronavaccin eller insjuknande för att vaccinet ska vara till önskad nytta. Som boosterdos används variantanpassade preparat. 

”Om den som ska vaccineras ska få både corona- och influensavaccin rekommenderas det att de ges vid samma besök. På så sätt sparar man både den vaccinerades tid och hälso- och sjukvårdens resurser ”, säger THL:s sakkunnigläkare Mika Muhonen.

Kommunerna i mån av egna möjligheter kunnat påbörja höst-vinterns corona boostervaccinationer också tidigare, innan influensavaccinationer. 

Uppgifter om vaccinationsarrangemangen från den egna hälsovårdscentralen

De som har rätt till gratis influensavaccination kan få vaccinet på den egna hälsocentralen eller rådgivningen. Kommunerna informerar inom sitt område om hur influensavaccinationerna ordnas och när och var man kan ta vaccinationen. 

Andra än de som har rätt till avgiftsfri vaccination kan köpa vaccinet på apoteket på läkarrecept och få det injicerat till exempel på hälsostationen. Vaccinet kan också fås på en privat läkarstation. En del arbetsgivare erbjuder sina anställda vaccination via företagshälsovården.

Influensaepidemin har ännu inte börjat 

Influensaepidemin har ännu inte börjat i Finland. Under hösten har små mängder influensafynd rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar varje vecka, men ingen ökning av antalet fall kan konstateras. 

THL följer upp hur influensasäsongen framskrider och uppdaterar den aktuella influensaöversikten under hela säsongen.

Mer information

Vad är influensa? (THL)

Vaccin mot influensa (THL)
 
Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa(THL)
 
Aktuell influensaöversikt (THL, på finska)
 
Boosterdos av coronavaccin under höstvintern 2022 (THL)
 

Mika Muhonen 
sakkunnigläkare (vaccination och vaccin)
THL 
tfn 029 524 7897
fornamn.efternamn@thl.fi 

Hanna Nohynek
överläkare (vaccinering och vacciner)
THL
tfn 029 524 8246
fornamn.efternamn@thl.fi

Niina Ikonen
ledande expert (influensauppföljning)
THL
tfn 029 524 8413
fornamn.efternamn@thl.fi

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum