Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Flera utvecklingsbehov konstaterades i tillsynen över hemvård för äldre

Jaa

Tillsynsmyndigheterna har upptäckt ett antal utvecklingsbehov inom hemvården för äldre. Brister har konstaterats i fråga om bland annat läkemedelssäkerhet, anmälningsskyldighet som gäller missförhållanden i samband med tjänsten, planer för egenkontroll och i praktiskt genomförande av vård- och serviceplaner.

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Valvira och regionförvaltningsverken gjorde under hösten 2021 styrnings- och utvärderingsbesök på sex områden som en del av den planenliga tillsynen. Besök omfattade 25 kommuner. Syftet med besöken var bland annat att säkerställa klient- och patientsäkerheten samt att stödja enheternas kvalitetsarbete och utveckling av tjänster. En enkät gjordes dessutom till anställda inom hemvården. Enkäten besvarades av 415 personer.

Läkemedelsbehandling kan endast utföras av utbildade anställda

Kraven på utbildning för dem som deltar i läkemedelsbehandling togs upp i stor utsträckning under tillsynsmyndigheternas besök till enheter som tillhandahåller hemvårdstjänster. Tillsynsmyndigheterna betonade att läkemedelsbehandling endast ska genomföras av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården som fått utbildning till det. Om detta inte är möjligt ska arbetsgivaren utbilda annan personal i läkemedelsbehandling och säkerställa deras kunnande. En person som inte fått utbildning i läkemedelsbehandling får inte delta i genomförandet av läkemedelsbehandling.

Enligt de senaste tillsynsobservationerna bör de risker som är förknippade med läkemedelsbehandling beaktas bättre i hemvården. Läkemedel som utgör en risk har identifierats väl, men risker som gäller till exempel anställda och lokaler är mindre kända. Behandlingen av anmälningar om risker i samband med läkemedelsbehandling beskrivs väl i planerna för läkemedelsbehandling, men det fanns oklarheter när det gällde korrektheten vid behandlingen av anmälningarna. Läkemedelstillstånden och tillhörande förfaranden var i regel i sin ordning.

Alla kände inte till skyldigheten att anmäla missförhållanden

Av dem som svarade på enkäten till anställda inom hemvården kände upp till 38 procent inte till anmälningsskyldigheten enligt socialvårdslagen och den tillhörande processen. Å andra sidan visste inte alla som gjort en anmälan hurdana konsekvenser anmälan hade haft. Tillsynsmyndigheterna påminde med sina besök om att behandlingen av anmälningar är en viktig del av egenkontrollen och riskhanteringen och att det är nödvändigt att förtydliga praxisen och processerna i samband med anmälningarna.

Anställda inom socialvården är enligt lag skyldig att anmäla missförhållanden och risker för missförhållanden som de lägger märke till eller får kännedom om vid tillhandahållandet av socialvård för klienten.

Betydelsen av egenkontrollplanen bör tydliggöras för anställda

30 procent av dem som besvarade enkäten för personal inom hemvård visste inte eller var inte säkra på betydelsen av och innehållet i sin enhets plan för egenkontroll. De ansvariga personerna för enheterna som tillhandahåller hemservice fick under besöken råd av tillsynsmyndigheterna att se till att de anställda känner till planen för egenkontroll och dess betydelse. Dessutom betonades behovet av att i syfte att styra det praktiska arbetet utarbeta konkreta planer för egenkontroll med hänsyn till service för klienten och risker.

Alla anställda känner inte heller till klienternas vård- och serviceplaner. Dessutom ansåg 36 procent av dem som svarade på enkäten att klientens service inte genomförs enligt de mål som fastställts i vård- och serviceplanerna.

Enligt enkäten kan de anställda i huvudsak sköta klienternas dagliga aktiviteter och hälso- och sjukvård. Däremot kunde de på grund av brådska inte sörja för upprätthållandet av den sociala funktionsförmågan, rehabiliteringen och utomhusvistelsen enligt klienternas behov. I genomförandet av vård- och serviceplaner är det väsentligt att det finns en tillräcklig personalstyrka med tillräcklig kompetens, och dessa omfattas av ansvaret hos den som ordnar tjänsterna.

Omsorgsassistenter får inte arbeta ensamma i arbetsskift

Under tillsynsmyndigheternas besök till enheter som tillhandahåller hemvårdstjänster diskuterades även personalens tillräcklighet och användningen av omsorgsassistenter i hemvårdsuppgifter. Enheterna påmindes om att klient- och patientsäkerheten samt tillhandahållandet av tjänster av hög kvalitet förutsätter tillräcklig utbildning och kompetens hos personalen samt tillräcklig personalstyrka.

Inom hemvårdsuppgifter förutsätter klient- och patientsäkerheten och klientens rätt till högklassig omsorg och vård att de anställda i regel har en lämplig examen inom social- och hälsovård. Om en person som arbetar inom hemvård saknar en sådan examen, får hen inte arbeta ensam i ett arbetsskift eller utan utbildning inom läkemedelsbehandling delta i uppgifter inom läkemedelsbehandling. Omsorgsassistenter kan användas i assisterande uppgifter och som arbetspar till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets rekommendation.

Tillsynsmyndigheterna upptäckte under sina besök också innovationer och god praxis för att ta itu med de utmaningar som gäller tillräcklig personalstyrka. Till exempel kan inskolning utföras med 3D-teknik, vilket gör att personalen har tid att utföra andra uppgifter.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Serviceboenden kan få fler omsorgsassistenter13.6.2022 12:38:38 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheterna kan antalet omsorgsassistenter vid serviceboenden höjas. Detta möjliggörs genom en gradvis höjning av personaldimensioneringen enligt definitionen i lagen om äldreomsorg. Enligt den nya anvisningen kan från och med nu ett arbetsskift vid ett serviceboende omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Det riktgivande antalet omsorgsassistenter är då en omsorgsassistent per tio klienter. Hittills har antalet klienter som förutsätts för en omsorgsassistent varit femton.

Internationella adoptioner har fortsatt trots pandemin31.5.2022 15:49:26 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden informerar: Pandemin har inte stoppat adoptionsprocesserna, men de har blivit lite längre. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 72 nya tillstånd för internationell adoption. Sektionen förlängde även giltighetstiden för 55 tillstånd som beviljats för internationell adoption. År 2020 beviljades 60 nya tillstånd för internationell adoption, och samtidigt förlängdes giltighetstiden för 60 tillstånd. Internationella adoptioner till Finland genomförs via Rädda Barnen rf eller Interpedia rf. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 33 nya tillstånd för inhemsk adoption och förlängde giltighetstiden för 24 tillstånd. År 2020 var motsvarande siffror 30 och 10.

Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer25.5.2022 09:22:14 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde, det vill säga det tidigare Vasa sjukvårdsdistrikt, samt Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer av inflammatoriska tarmsjukdomar och magcancer före slutet av november 2022. Koncentreringen av dessa operationer till universitetssjukhuset har inte förverkligats i enlighet med lagstiftningen.

Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård28.4.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ber sju sjukvårdsdistrikt om nya utredningar gällande situationen för tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. På våren 2021 antog Valvira uppdraget att utreda situationen för de sju sjukvårdsdistrikten i fråga på basis av THL:s uppföljningsuppgifter. Läget för patienter som har väntat länge på behandling är oroande.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme