Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Förlossningssäkerhet i världsklass – emellertid inträffar även felbehandlingar

Dela

Valvira utreder årligen i genomsnitt sju ärenden som gäller misstankar om felbehandling i vård under graviditet eller förlossning. Antalet har varit detsamma från ett år till ett annat. Vanligen anhängiggörs ärendet vid Valvira som ett klagomål av en födande kvinna och gäller vården under förlossningen vid ett förlossningssjukhus eller vården under graviditeten och intrauterin fosterdöd. Enligt Statistikcentralen föddes 46 463 barn i Finland år 2020.

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel

I merparten av de utredda tillsynsärendena har Valvira konstaterat osakligheter i uppföljningen av och vården vid förlossningen eller graviditeten. I cirka två tredjedelar av fallen har osakligheten hänfört sig till tolkningen eller uppföljningen av fostrets pulskurva. Övriga identifierade risker i anknytning till patientsäkerhet har bland annat varit att utdrivningsskedet dragit ut på tiden, problem med informationsutbyte, språk- och kommunikationsproblem som gäller utländska patienter, brådska under nattetid samt bristfälliga anteckningar i patientjournaler.

Trots att allvarliga felbehandlingar inträffar i samband med förlossning, är dessa av ett ringa antal och förlossningssäkerheten i Finland är fortfarande i världsklass. Det finns dock fortfarande skäl att fortsätta arbetet för utveckling av patientsäkerheten.

”Varje felbehandling är för mycket och det är en stor mänsklig tragedi då ett barn dör eller blir invalidiserad”, konstaterar överinspektör Leena Kinnunen i sin blogg.

Valvira behandlar de allvarligaste tillsynsärendena, där det misstänks att felbehandling har lett till döden eller till grav invaliditet för en patient. Regionförvaltningsverken behandlar övriga ärenden som gäller vård under graviditet eller förlossning.

Leena Kinnunens blogginlägg (på finska), som gäller temat för den internationella patientsäkerhetsdagen, kan läsas i sin helhet på Valviras webbplats. I år är patientsäkerhetsdagens tema moderns och den nyföddas säkerhet.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Leena Kinnunen, 0295 209 420

Bilder

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Serviceboenden kan få fler omsorgsassistenter13.6.2022 12:38:38 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheterna kan antalet omsorgsassistenter vid serviceboenden höjas. Detta möjliggörs genom en gradvis höjning av personaldimensioneringen enligt definitionen i lagen om äldreomsorg. Enligt den nya anvisningen kan från och med nu ett arbetsskift vid ett serviceboende omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Det riktgivande antalet omsorgsassistenter är då en omsorgsassistent per tio klienter. Hittills har antalet klienter som förutsätts för en omsorgsassistent varit femton.

Internationella adoptioner har fortsatt trots pandemin31.5.2022 15:49:26 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden informerar: Pandemin har inte stoppat adoptionsprocesserna, men de har blivit lite längre. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 72 nya tillstånd för internationell adoption. Sektionen förlängde även giltighetstiden för 55 tillstånd som beviljats för internationell adoption. År 2020 beviljades 60 nya tillstånd för internationell adoption, och samtidigt förlängdes giltighetstiden för 60 tillstånd. Internationella adoptioner till Finland genomförs via Rädda Barnen rf eller Interpedia rf. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 33 nya tillstånd för inhemsk adoption och förlängde giltighetstiden för 24 tillstånd. År 2020 var motsvarande siffror 30 och 10.

Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer25.5.2022 09:22:14 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde, det vill säga det tidigare Vasa sjukvårdsdistrikt, samt Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer av inflammatoriska tarmsjukdomar och magcancer före slutet av november 2022. Koncentreringen av dessa operationer till universitetssjukhuset har inte förverkligats i enlighet med lagstiftningen.

Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård28.4.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ber sju sjukvårdsdistrikt om nya utredningar gällande situationen för tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. På våren 2021 antog Valvira uppdraget att utreda situationen för de sju sjukvårdsdistrikten i fråga på basis av THL:s uppföljningsuppgifter. Läget för patienter som har väntat länge på behandling är oroande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum