Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: Samband mellan betydande fuktskador i hemmet i tidig barndom och lokal inflammation i lungorna

Dela

En allvarlig fuktskada i hemmets huvudsakliga vistelseutrymmen kan även flera år senare hos barn öka risken för lokal inflammation i lungorna som är kopplad till astma. Detta framgår av Institutet för hälsa och välfärds nya undersökning som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Pediatric Allergy and Immunology.

Tidigare undersökningar har upprepade gånger visat att en betydande fuktskada i hemmet kan öka risken för att barn får astma. Nu upptäcktes för första gången även samband med lokal inflammation i lungorna som är kopplad till astma. Resultatet befäster de tidigare kunskaperna om sambandet mellan fuktskador och astma. 

”Enligt undersökningen kan små barns exponering för betydande fuktskador i hemmet leda till en lokal inflammation som fortfarande vid sex års ålder kan observeras genom en förhöjd kväveoxidhalt vid utblåsning. Risken var större ju allvarligare fuktskador det var fråga om. Man kunde dock inte se att fuktskador påverkade lungfunktionen, som mättes med lungkapacitetsmätningar vid utblåsning”, berättar professor Juha Pekkanen

Det finns hundratals riskfaktorer för astma

Astma är en komplex inflammatorisk sjukdom i luftrörens slemhinnor. Personer med astma får lättare luftvägssymtom från olika exponeringsfaktorer, även från förorenad inomhusluft. Hundratals faktorer både i vår omgivning och i vår arvsmassa ökar risken för att insjukna i astma. Fuktskador är inte en särskilt kraftig riskfaktor för astma. Man kan dock undvika ytterligare risker till följd av fuktskador genom att se till att byggnader och inomhusmiljöer är i gott skick. 

”Betydande fuktskador bör åtgärdas på behörigt sätt. Detta är särskilt viktigt i bostadsutrymmen i hemmen eftersom man vistas där den största delen av tiden, rentav i flera år”, konstaterar ledande forskare Anne Karvonen.

I undersökningen deltog 322 finländska barn som bodde i Norra Savolax, Norra Karelen och Mellersta Finland. En forskningsingenjör gjorde en konditionsundersökning beträffande fuktskador hemma hos varje barn när barnet var omkring fem månader gammalt. Barnens tillväxt och utveckling följdes upp genom enkätundersökningar och ett undersökningsbesök vid sex års ålder. 

Undersökningen är en del av födelsekohortmaterialet LUKAS, vars mål är att utreda de skyddande eller skadliga effekterna av exponering för mikrober i livsmiljön när det gäller barns utveckling av astma och allergisjukdomar.

Mer information

Tischer C, Karvonen AM, Kirjavainen PV, Flexeder, C, Roponen M, Hyvärinen A, Renz H, Frey U, Fuchs O, Pekkanen J. Early age exposure to moisture and mould is related to FeNO at the age of 6 years. Pediatric Allergy and Immunology 2021. PMID: 33894090 DOI: 10.1111/pai.13526

Miljöhälsa

Juha Pekkanen
forskningsprofessor
THL och Helsingfors universitet
tfn 040 508 1077
fornamn.efternam@helsinki.fi

Anne Karvonen
ledande forskare
THL
tfn 029 524 6325
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen2.7.2021 08:56:31 EEST | Tiedote

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning. Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter

För de närmaste dagarna har man förutspått kraftig värmebölja – kom ihåg att skydda dig själv och dina närstående mot risker av värmeböljor18.6.2021 05:00:00 EEST | Tiedote

Man har förutspått kraftig värmebölja i Finland under de närmaste dagarna. Mycket varmt väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsorisker i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och heta platser samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och också komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag bra metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Håll hemmet svalt För att förebygga hälsorisker orsakade av värmeböljor är det viktigt att försöka hålla en sval temperatur inomhus. ”Skydda fönster som är mot solen på dagen, till exempel med hjälp av gardiner eller persienner. Det lönar sig att stänga fönstren då utomhusluften är varmare än inomhusluften och att vädra inomhus på kvällen eller natten n

Coronabegränsningarna minskade avsevärt också andra luftvägsinfektioner i fjol – däremot rekordmånga listeriainfektioner9.6.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

År 2020 var ett mycket exceptionellt år vad gäller infektioner som smittar via luftvägarna. Nästan alla infektioner orsakade av virus och bakterier i luftvägarna minskade betydligt i fjol från mitten av mars. Till exempel anmäldes drygt 10 200 fall av influensa A till registret över smittsamma sjukdomar under influensasäsongen 2019–2020, vilket är cirka 8 000 fall färre än under föregående period. Också till exempel antalet allvarliga allmänna infektioner orsakade av pneumokocker minskade och var mindre än hälften jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. ”I mars 2020 infördes på grund av coronapandemin resebegränsningar, distansarbete och -studier, hygienanvisningar, säkerhetsavstånd och senare även ansiktsmasker. Dessa har också påverkat förekomsten av andra luftvägsinfektioner”, säger THL:s överläkare Tuula Hannila-Handelberg. Det enda undantaget är rhinovirusinfektioner, som konstaterades i nästan lika hög grad som 2019.

Europeiska badvattenrapporten: Vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna i Finland är hög1.6.2021 13:03:43 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, över 95 procent, klassificerades som utmärkta eller goda, vilket är tre procentenheter fler än 2019. Till kategorin tillfredsställande, dvs. den lägsta godkända klassen, hörde fem stränder, vilket är mindre än två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. En större andel än tidigare av badvattnen i inlandet och vid kusten i den bästa kvalitetsklassen I Finland har allt fler badvatten i inlandet eller vid kusten klassificerats som antingen utmärkt eller bra. Dessa två bästa kvalitetsklasser omfattade 97 procent av alla badvatten i inlandet. Vid kusten klassificerades nästan 90 procent av alla badvatten som utmärkt eller bra, vilket är 10 procentenheter mer än 2019. Den positiva utvecklingen av badvattnets kvalitet som

Forskning: En förälder som upplever symtom av inomhusluften rapporterar oftare om att också barnet uppvisar symtom av inomhusluften i skolan10.5.2021 05:57:00 EEST | Tiedote

Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina egna symtom till inomhusluften är det också mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum