Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla. Nykyinen vt 2 Porin keskustan kohdalla on pääosin yksiajoratainen ja erittäin vilkasliikenteinen. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta keskusta-alueella. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista. Ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus järjestetään kevättalvella 2021. Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022.

Nykyinen valtatie 2 Porin keskustan kohdalla on yksiajoratainen lukuun ottamatta Laanin eritasoliittymän kohtaa. Tieosuus on erittäin vilkasliikenteinen, minkä vuoksi liittymät ovat häiriöalttiita ja liittymävälit ruuhkautuvat helposti. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Valtatie 2 on osa raskaan liikenteen runkoverkkoa.

Suunnittelualue alkaa Korven eritasoliittymän länsipuolelta Suntinojan kohdalta ja päättyy valtatien 2 moottoritien alkamiskohtaan. Suunnittelualueen pituus valtatiellä 2 on noin 5 km. Valtatien 8 osalta suunnittelualue rajautuu etelässä Ruutukuopan eritasoliittymään ja koskee vain valtatien 2 sillan ja ramppien muutoksia. Valtatie 8 pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Laanin eritasoliittymän ramppien pohjoispuolelle ja koskee ramppien muutoksia.

Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta keskusta-alueella

Hankkeen tavoitteena on yhteensovittaa kahden valtatien kasvava liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön. Valtatie 2 rakennetaan nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä ja nykyisiä eritasoliittymiä parannetaan. Tikkulan suuntaisliittymä täydennetään perusverkon eritasoliittymäksi ja valtatie alitetaan Tikkulan ja Eteläväylän kiertoliittymien välisellä uudella katuyhteydellä. Alueen nykyisiä melusuojauksia täydennetään.

Parannustoimenpiteillä liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi. Myös tavara- ja satamaliikenteen täsmällisyys paranee. Katuverkon läpiajoliikenne vähenee ja palvelujen saatavuus paranee Tikkulassa. Melulle altistuvien määrä vähenee.

Vuorovaikutustilaisuus keväällä 2021

Tiesuunnitelmaa varten tehtävät maastotutkimukset ovat käynnistyneet vuoden 2020 loppupuoliskolla. Kevättalvella 2021 järjestetään kaikille avoin vuorovaikutustilaisuus, jonka yhteydessä suunnitelmaluonnoksia on mahdollista kommentoida ensimmäisen kerran. Suunnittelusta ja tilaisuuksista tiedotetaan alueen lehdissä ja hankkeen internetsivuilla. Lisäksi hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista.

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022. Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 30 M€.

Lisätietoja:

Hankesivut (vayla.fi)

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Timo Bäcklund, p. 0295 022 782, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

- Ramboll Finland Oy: suunnittelun projektipäällikkö Satu Rajava, p. 040 5171 432, etunimi.sukunimi@ramboll.fi 

Avainsanat

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus

Antalet arbetslösa och permitterade fortsatte att minska i november22.12.2020 08:00:00 EETTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av november 25 100 arbetslösa arbetssökande. I november brukar arbetslösheten vanligen minska och så gick det också denna gång – antalet arbetslösa minskade med 150 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 6 600 personer (36%). I hela landet ökade antalet arbetslösa jämfört med året innan i ungefär samma takt, dvs. med 38 procent. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av november var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,0 %, vilket är 2,9 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,0 %). I november ökade antalet arbetslösa drastiskt jämfört med året innan i Egentliga Finlands ekonomiska regioner. Arbetslösheten ökade snabbast i Åbolands skärgård (50 %), men minskade i Nystadsregionen (

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät yhä marraskuun aikana22.12.2020 08:00:00 EETTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 25 100 työtöntä työnhakijaa. Marraskuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 150 henkilöllä.Viime vuoden marraskuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 6 600 henkilöä enemmän (36%). Koko maassa työttömien määrä kasvoi koko lailla samaa tahtia (38 %). Lomautettujen määrä oli marraskuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se väheni marraskuun ajan. Työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,0 % eli 2,9 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,0 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Voimakkaimmin työttömien määrä kasvoi Turunmaan saaristossa (50 %), kun se väheni (-16%) Vakka-Suomessa – ainoana seutukuntana koko maassa. Turunmaa ja Vakka-Suomi kuuluvat koko maan pienimpien työttömyysprosenttien se

Skadorna på Rävsundsbron har förvärrats - körhastigheterna sänks för att trygga trafikeringen av bron14.12.2020 10:25:00 EETTiedote

För att trygga livslängden för Rävsundsbron bör belastningen på bron minskas. Bron är i slutet av sin livscykel och stålkonstruktionen på brons undersida har betydande skador. Bron skick har varit under kontinuerlig observation, men nu har skadorna hastigt tilltagit. På grund av detta sänks hastighetsbegränsningen på bron till 50 km/h och specialtransporterna på bron begränsas. Varje trafikant har nu ett ansvar att följa de fastställda begränsningarna, så att en säker trafikering av bron kan tryggas tills den nya bron blir färdig. Det är också mycket viktigt att iaktta det tidigare föreskrivna minimiavståndet på 60 meter för tung trafik. Det kommer att ta minst ca fem år innan den nya bron kan öppnas för trafik. NTM-centralen och Trafikledsverket påskyndar planeringen av den nya bron. Som stöd för att följa hastighetsbegränsningen kommer det att på bron placeras hastighetstavlor, informationstavlor om skadorna på bron, bullerräfflor samt avståndsmarkeringar för den tunga trafiken.

Kirjalansalmen sillan vaurioituminen kiihtynyt - ajonopeuksia alennettava liikennöinnin turvaamiseksi14.12.2020 10:25:00 EETTiedote

Kirjalansalmen sillan käyttöiän turvaamiseksi sillalle kohdistuvia rasituksia tulee vähentää. Silta on elinkaarensa lopussa ja sen alapuolisessa teräsrakenteessa on merkittäviä vaurioita. Sillan kunto on ollut jatkuvassa seurannassa, mutta nyt sillan vaurioituminen on kiihtynyt. Tästä syystä sillan nopeusrajoitus lasketaan 50 km/h ja sillalla kulkevien erikoiskuljetusten kulkua joudutaan rajoittamaan. Jokaisella tienkäyttäjällä on nyt vastuu noudattaa asetettuja rajoituksia, jotta sillan turvallinen liikennöinti voidaan turvata uuden sillan valmistumiseen saakka. Myös aiemmin määrätyn raskaan liikenteen 60 m etäisyyden noudattaminen on erittäin tärkeää. Kestää vähintään noin viisi vuotta, ennen kuin uusi silta voidaan avata liikenteelle. ELY-keskus ja Väylävirasto kiirehtivät uuden sillan suunnittelun eteenpäin viemistä. Nopeusrajoituksen noudattamisen tueksi sillalle asetetaan nopeusnäyttötauluja, infotaulut sillan vaurioitumisesta, tärinäraidat sekä raskaan liikenteen etäisyysmerkinn

Skåldön lauttapaikalle Jomalvikin lauttarantaan rakennetaan varalautan sijoittamiseen tarvittava väliaikainen maatuki sekä toteutetaan rannan kunnossapitoruoppaus11.12.2020 13:08:15 EETTiedote

Maantiellä 1002 Skåldön lauttapaikalla Raaseporissa toteutetaan lauttaliikenteen toimivuuden varmistamiseksi varalautan lauttapaikalle sijoittamisen edellyttämän varamaatuen rakentaminen sekä Jomalvikin lauttarannan kunnossapitoruoppaus. Urakka-aika on 14.12.-23.12.2020. Urakan toimenpiteillä mahdollistetaan kantavuudeltaan 60 tonnin varalossin sijoittaminen lauttapaikalle sekä sen välitön käyttöönotto lauttapaikalla, mikäli varsinainen kantavuudeltaan 90 tonnin lossi ei kykene liikennöimään. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja vähäistä häiriötä lautta-/tieliikenteeseen.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kaadetaan maisemallisesti arvokkaista kohteista huonokuntoisia puita7.12.2020 13:38:19 EETTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on maisemallisesti arvokasta, paikoitellen kulttuuriympäristöllisin suojelukeinoinkin suojeltua tienvarsipuustoa. Viime vuonna inventointiin Varsinais-Suomen tienvarsipuut ja kuluneena kesänä oli vuorossa satakuntalaiset kohteet. Huonokuntoiset puut tullaan kaatamaan vielä tämän vuoden aikana. Louhisaarentiellä Askaisissa kaadetaan yhteensä n. 80 lahoa puuta 9.-12.2020 välisenä aikana. Satakunnassa puolestaan kaadetaan valtatien 8 varren kohteista kolme huonokuntoista puukohdetta ja kuudelle tullaan tekemään arboristin suorittama kuntoarviointi ja sen mukaiset toimenpiteet. Lahot puut kaadetaan vielä tämän vuoden aikana, ja huonokuntoisten arviointi ja kaato- ja hoitotoimet jatkuvat ensi vuonna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme