Audiomedia Oy

Ohjelmapäällikkö Petri Heino: Teollinen valmistus ja julkinen rakentaminen kasvattavat puurakentamisen markkinaa

Jaa

Vuoden verran puurakentamisen ohjelmapäällikkönä ympäristöministeriössä toiminut Petri Heino näkee puurakentamisessa kasvua ja myönteistä kehitystä. - Teollisen ja julkisen puurakentamisen kasvu, tuoteosien valmistukseen erikoistuneiden yritysten määrän lisääntyminen ja puurakentamista edistävä rakentamisen säädösuudistus, luettelee Heino myönteisen kehityksen merkkejä. Hallitus edistää puurakentamista osana biotalouden kehittämistoimenpiteitä ja ilmastopolitiikkaa.

Petri Heino
Petri Heino

Ympäristövaikutusten arviointi rakentamisessa kasvussa

-Mielenkiinto puurakentamiseen ja sen hyväksyttävyys ovat kasvaneet myös sen kiistattomien ympäristöhyötyjen ansiosta. Ilmastopolitiikan tavoitteiden kannalta puurakentamisen merkitys on siinä, että puu sitoo hiiltä pitkäkestoisesti. Hiilen sitomista koko rakennuskantaan voitaisiin lisätä puun käytön avulla, arvioi Heino.

Heino muistuttaa, että metsien kestävä käyttö mahdollistaa puun käytön lisäämisen rakentamisessa ja fossiilipohjaisia tuotteita korvaavissa ratkaisuissa ja tuotteissa. – Julkinen sektori, erityisesti kunnat voisivat edistää omassa rakentamisessaan vähähiilistä ja ekologista puurakentamista. On hienoa nähdä, miten kunnat ovat löytäneet puurakentamisen uusien koulujen ja päiväkotien materiaaliksi ja saaneet terveellisiä, hyvän sisäilman omaavia rakennuksia.

-Kannustammekin kuntia käyttämään rakennushankkeissa uuden hankintalain suomia mahdollisuuksia ottaa rakentamisen ympäristövaikutukset laaja-alaisesti huomioon. Ympäristöministeriössä valmistellaan parhaillaan kunnille puurakenteisten koulujen ja päiväkotien, asunto- ja infrarakentamisen hankintaoppaita.

Teollinen puurakentaminen vahvistuu

Puurakentamisohjelman tavoitteena olevan teollisen puurakentamisen kasvattamisessa on Heinon mukaan edistytty. - Teollisen valmistuksen osuus puurakentamisen kokonaismäärästä on selvästi kasvanut ja kasvaa edelleen. Onkin mielenkiintoista selvittää, lisääkö teollinen puurakentaminen rakentamisen laadun ja tehokkuuden lisäksi myös rakennuksissa olevan hiilen määrää.

Teollisen puurakentamisen kasvun kannalta merkittävänä askeleena Heino pitää uudenlaisen puurakentamisen tuoteosia ja komponentteja valmistavan väliteollisuuden syntymistä Suomeen. - Kun meillä tähän asti on ollut lähinnä vain isoja toimijoita, on tärkeää, että nyt on markkinoille tullut rakennusteollisuudelle puurakentamisen tuoteosia valmistavia ns. carpenter -yrityksiä.

Suomessa on nyt kolme CLT-massiivipuulevyjä valmistavaa yritystä ja useita teolliseen esivalmistukseen erikoistuneita elementtitehtaita, jotka varustelevat erilaiset puuelementit asennuskuntoon rakennuspaikalle. - Tähän saakka tämänkaltaisten toimijoiden puute on ollut yksi teollisen puurakentamisen kasvua hidastava tekijä, sanoo Heino.

Säädösuudistus selkeyttää ja lisää puun käyttöä rakentamisessa

Heino pitää uusia rakentamisen säädösuudistuksia puurakentamisen kasvun kannalta myönteisenä asiana. Palosäädösten uudistaminen merkitsee esimerkiksi sitä, että taulukkomitoitus mahdollistaa puun käytön monikerroksisiin rakennuksiin myös majoitus-, hoiva- ja kokoontumisrakennuksissa. - Loppukäyttäjälle on merkitystä, että puukerrostaloissa voidaan jättää yksi puuseinä tai -katto visuaalisesti näkyviin. Kun ennen oli vyö ja henkselit, nyt voidaan sanoa, että uudistuksen jälkeen henkseleitä kavennetaan, mutta palokuorman kasvaessa vyötä levennetään toisaalla, kuvailee Heino.

Energiatehokkuussäädösten uusimisessa tulee Heinon mielestä pitää mielessä kokonaistaloudellisuus. - On selvää, että ei ole mitään mieltä mennä energiatehokkuuden tavoittelussa liian tiukkoihin säädöksiin. On hyvä, että esimerkiksi hirsirakentaminen voi jatkua tulevaisuudessakin entisellään.

-Säädösuudistus selkiinnyttää määräyksiä ja uskon niiden edistävän myös puun käyttöä rakentamisessa. Kun määräykset ja niiden ohjeistus eriytetään selvästi toisistaan, paikalliset toisistaan poikkeavat tulkinnat tulevat vähenemään. Tarkoitus on, että uusista säädöksistä ja niiden soveltamisesta järjestetään rakentamisen viranomaisille suunnattavaa koulutusta.

Edistämisohjelmalle jatkoa

Heinon mukaan puurakentamisen edistämisohjelmalle haetaan jatkoa. Tärkeitä osa-alueita tulevaisuudessa ovat puun käyttö kaupunkirakentamisessa, osaamisen vahvistaminen koulutuksella ja vientiedellytysten tukeminen. - Viennin lisäämiseen on löydettävä uusia tulokulmia, esimerkiksi arkkitehtuuri edellä. Suomalainen puurakentaminen voisi tarjota hyvällä arkkitehtuurilla vihreän puurakentamisen ratkaisuja ja hakea siihen rakentamisen kumppanuuksia muualta Euroopasta, muotoilee Heino.

-Monilla eurooppalaisilla kaupungeilla on strateginen tavoite lisätä uusiutuvien materiaalien käyttöä ja vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia osana ilmastopolitiikkaa. Kaupunki-rakentamisessa puun käytölle on mahdollisuuksia uudisrakentamisen lisäksi lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa, mistä on hyviä esimerkkejä monissa Euroopan pääkaupungeissa.

Heino muistuttaa, että puutuoteteollisuuden on vastattava kysyntään tuottamalla teknisesti valmiita ratkaisuja markkinoiden tarpeisiin. - Vanhojen kerrostalojen korjauksissa on myös puun käytölle iso potentiaali. Nyt tarvitaan avaimet käteen - olevia ratkaisuja, etukäteen tietoa kustannuksista ja muista toimista, mitä täydennysrakentaminen edellyttää.

Puurakentamisen koulutuksen tarjoamista Heino pitää yhtenä keskeisenä puurakentamisohjelman tavoitteena. Osana koulutuskokonaisuutta Heino mainitsee ammattilaisille suunnatun ja Puuinfon toteuttaman vaativien puurakenteiden täydennyskoulutusohjelman Vaapun. - Selvää on, että koulutusta pitää jatkaa sekä suunnata sitä myös esim. AMK-opettajille ja puutekniikan insinööreille. Samalla opetusaineistoa voidaan tuottaa koordinoidusti.

-Kun rakentaminen kehittyy koko ajan ja säädöksiä uusitaan, monet ammateissa toimivat insinööritkin kokevat, että vaikka on riittävä pätevyys, silti halutaan päivittää tietoja ja osaamista. Teollisen esivalmistuksen kasvaessa ja uusien rakentamisen järjestelmien tulon myötä tekniset vaatimukset monipuolistuvat ja kasvavat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikössä pyritään Heinon mukaan aloittamaan teolliseen puurakentamiseen erikoistuva rakennusinsinöörikoulutus.

Puurakentamista jalkautetaan maakuntiin

Keskeisenä osana puurakentamisen ohjelmapäällikön tehtävää Heino pitää osallistumista eri puolilla maata oleviin alan tilaisuuksiin. - Vuoden aikana on tullut ”puuromoottorina” esiteltyä puurakentamisen tavoitteita kymmenissä tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Kiinnostus puurakentamista kohtaan näkyy myös maakunnissa, jonne jalkautuminen matkasaarnaajalle on palkitsevaa. Maakunnissa on paljon hankkeita, joita tukemalla mietimme toimintamallia. Käytännössä se voi olla koulutusta, erityissuunnitteluosaamisen tuottamista ja tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminnan (teas) toiminnan tukemista.

-Nyt kiinnostavat uudet rakentamisen määräykset, jotka antavat puun käytölle rakentamisessa uusia mahdollisuuksia. Viestini on, että kun määräykset eivät rajoita, niitä on opittava käyttämään. Käytäntö ja tulkinnat tulevat näyttämään, miten uudet säädökset toimivat kohteissa.

Heino toivoo myös alueellisia puurakentamisen kehittämishankkeita lisää, mutta samalla kansallista koordinaatiota niihin, jolloin hankerahoituksella saadaan paras mahdollinen hyöty.

Markku Laukkanen

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja: Petri Heino, ohjelmapäällikkö, petri.heino@ym.fi, puh: 0295250203.

Kuvat

Petri Heino
Petri Heino
Lataa
Petri Heino
Petri Heino
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Audiomedia Oy
Audiomedia Oy
Töölöntorinkatu 3 B 39
00260 HELSINKI

+358 50 2589http://www.markkulaukkanen.fi

Audiomedia Oy on vuonna 1995 perustettu viestintätoimisto, joka on erikoistunut metsä-, bio- ja energiatalouden viestintään. Artikkelipalvelu on mediakonsepti, jonka puitteissa tuotamme valmista sisältömateriaalia vapaasti toimitusten käyttöön. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Audiomedia Oy

Euroopan metsäinstituutin Marc Palahí: EU tarvitsee kunnianhimoista ja strategista lähestymistapaa metsäpolitiikkaan15.6.2018 09:32Tiedote

Euroopan metsäinstituutin (EFI) johtaja Marc Palahí pitää ymmärryksen puutetta suurena haasteena eurooppalaisia metsiä koskevassa strategisessa keskustelussa. - EU:ssa ei ole metsäpolitiikan osaamista eikä komissiossa siksi myöskään ole kykyä käsitellä metsäpolitiikkaa tai kehittää strategiaa siitä, mitä metsät merkitsevät ilmastonmuutoksen kaltaisten haasteiden ratkaisemisessa tai millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat kierto- tai biotaloudessa.

Ylijohtaja Juha S. Niemelä: EU:lle vahvempi yhteinen metsästrategia15.3.2018 08:30Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston ylijohtaja Juha S. Niemelä pitää metsien käyttöä määrittävää LULUCF-asetusta ja uusiutuvan energian käyttöä koskevaa RED II direktiiviä Suomen EU-historian suurimpina vaikuttamishankkeina. – Tämä kaksi vuotta kestänyt jumppaus nostaa esiin kysymyksen, tarvittaisiinko syvempää yhteistyötä ja vaikuttamista EU:n metsämaiden kanssa. Tämä voisi tapahtua EU:n yhteisen metsästrategian päivittämisen ja syventämisen kautta.

Kimmo Tiilikainen: Suomella nyt vahva selkänoja biotalousstrategian toteuttamiseen28.2.2018 09:48Tiedote

Asunto-, ympäristö- ja energiaministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan Euroopan Parlamentin metsien käyttöä ja uusiutuvan energian tuotantoa koskevat päätökset antavat hallitukselle vahvan tuen metsäpohjaisen biotalousstrategian jatkamiselle. – Nyt voimme hyödyntää metsiä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella tavalla. Päätös uusiutuvan energian direktiivistä avaa taas mahdollisuuden toteuttaa ilmastotavoitteita metsän sivuvirtoihin perustuvan uusiutuvan energian avulla.

Kutsu ”Tämä maa”-kirjan kiinan kielisen laitoksen julkistamistilaisuuteen 29.1.2019 klo 16.00, Suomen menestystarinat kiinaksi ja venäjäksi26.1.2018 11:13Kutsu

Sata vuotiaalle Suomelle omistettu kirja ”Tämä maa” julkaistaan nyt myös kiinaksi ja venäjäksi. Kirjan sata suomalaista menestystarinaa nostavat valokeilaan ihmisiä, yhteisöjä ja tekijöitä, jotka ovat eri elämänaloilla yltäneet poikkeuksellisiin saavutuksiin. Tarinat ulottuvat Sibeliuksesta Slushiin, nobelisteista Nokian puhelimiin, liekkisulatuksesta äitiyspakkaukseen ja jäänmurtajista metallimusiikkiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme