Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rakennusvirheet kuriin – urakoitsijoiden ja asiantuntijoiden osaamista on hyödynnettävä jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa

Jaa

Rakennusvirheiden ja -puutteiden syntymistä voitaisiin ehkäistä etukäteen, jos urakoitsijoiden ja rakennusten ylläpidon asiantuntijoiden osaamista hyödynnettäisiin jo suunnitteluvaiheessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan laatuun vaikuttavia ongelmakohtia rakennusalalla ovat yhteisen, laatua määrittävän mittarin puuttuminen sekä alan pirstaleisuus. Laatukriteerit tulisikin määrittää erikseen yksittäisille rakennushankkeille, samalla kun vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken pitää parantaa. Lisäksi parempi hanke- ja tuotantoaikataulujen hallinta voi vähentää virhealttiutta.

Etlalta tutkimukseen osallistuivat tutkimusharjoittelija Aleksi Avela, tutkimusjohtaja Tero Kuusi, tutkimuspäällikkö Martti Kulvik ja tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.
Etlalta tutkimukseen osallistuivat tutkimusharjoittelija Aleksi Avela, tutkimusjohtaja Tero Kuusi, tutkimuspäällikkö Martti Kulvik ja tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Rakentamisen laadusta keskustellaan paljon, mutta huomio kääntyy usein vain ihmisaistein havaittuihin rakennusvirheisiin ja puutteisiin, kuten asunnon puuttuvaan listaan tai epätasaiseen maalipintaan. Laadun määritteleminen näiden puutteiden kautta pelkistää alan ongelmat liian suppeiksi, todetaan tuoreessa tutkimuksessa ”Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa” (valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:24). Etlatiedon, Tampereen Teknillisen Yliopiston ja konsulttiyhtiö BES Built Environment Systemsin laaja tutkimushanke päättyi tänä keväänä.

Loppuraportissa esitetään, että rakennuksen laatu ilmaistaisiin jatkossa sen perusteella, miten hyvin se täyttää käytettävyydelle ja koettavuudelle asetetut vaatimukset. Ongelmana tosin on, ettei alalla ole yhtä yksittäistä mittaria laadun mittaamiseen. Tämän vuoksi onkin välttämätöntä ensin määritellä, mitä laadulla kulloinkin tarkoitetaan.

– Yksittäisissä hankkeissa tilaajalla on rooli määritellä hankkeen toiminnalliset ja tekniset laatuvaatimukset. Useissa toteutusmuodoissa tilaajat myös suunnitteluttavat ja ohjaavat kohteen suunnittelua. On pitkälti tilaajan ja suunnittelijoiden välisen yhteistyön tulos, kuinka hyvin suunnitteluratkaisut täyttävät laatuvaatimukset, sanoo Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulvik.

Laatuvirheet kuriin yhteistyöllä jo ennen rakentamisen aloittamista 

Laatuvirheitä voitaisiin tutkijoiden mukaan ehkäistä jo ennen varsinaisen rakennusprojektin aloittamista. Rakennusalan järjestöt voisivat yhteisvoimin kehittää toteutusmuotoja niin, että urakoitsijoiden ja rakennusten ylläpidon asiantuntijoiden osaamista hyödynnettäisiin jo suunnitteluvaiheessa. 

Urakoitsijat tuntevat parhaiten rakennustuotannon ja heillä on usein kokemusta laatuongelmia aiheuttavista suunnitteluratkaisuista. Ylläpito taas tuntee rakennuksen käytön aikaiset ongelmat. Kummankin tahon asiantuntemuksen hyödyntämisellä voitaisiin nostaa rakennuksen arvoa läpi sen elinkaaren ja lisätä rakennusalan laatukorjattua tuottavuutta.

Rakennusala ei eroa negatiivisesti muista aloista

Ehkä yllättäenkin rakennusala ei Suomessa eroa mitenkään negatiivisesti muista aloista asiakastyytyväisyydellä mitattuna. Myös virhekustannukset ovat vuosien seurannassa alentuneet. 

– Suurimmat ongelmat rakentamisen laadussa liittyvät viimeistelyyn, kuten sisäpintojen maalaukseen, eli helposti erottuviin, mutta teknisesti triviaaleihin ja rakennuksen toimivuuden kannalta lopulta vähäpätöisiin virheisiin, huomauttaa Etlan Kulvik.

Myös sisäilmaoireilu nousee usein esiin puhuttaessa rakentamisen laadusta. 

Rakennusten perusrakenteiden, ilmanvaihdon ja kosteusvaurioiden vaikutuksista sisäilmaan - ja edelleen käyttäjien kokemuksiin sisäilmasta - ei ole riittävästi tietoa, mikä vaikeuttaa laatukorjausten tekemistä. Tutkijoiden mukaan suositeltavaa onkin, että sisäilmaan liittyvät rakennusten korjaukset määritellään rakennus- ja ilmanlaatuteknisen asiantuntemuksen perusteella.

Alan pirstaleisuus vaikeuttaa tiedonkulkua sekä lisää virhealttiutta

Yksi rakennusalan laadun tuottamisen ongelmista liittyy alan pirstaleisuuteen. Rakentamisen ketjuun osallistuu lukuisia eri toimijoita. Esimerkiksi tavanomaisen rakennushankkeen toteutukseen voi osallistua yli 100 organisaatiota, joten rakennuksen laatuun vaikuttaa lopulta kaikkien rakentamisprosessiin osallistuneiden tahojen toiminta.

– Oleellista on erityisesti rakennusprosessin aikana syntyvän tiedon välittyminen eri osapuolten kesken. Osapuolten väliset rajapinnat heikentävät tiedonkulkua ja tieto voi muuttaa muotoaan näiden rajapintojen välillä. Rajapinnat muodostavatkin kuiluja, joissa voidaan epäonnistua, Etlan Kulvik arvioi.

Keskeisessä roolissa laadun parantamisessa ovat rakennusalan yritykset. 

Yrityksillä on jo ennestään laadunhallinnan työkaluja, mutta ongelmana on niiden vähäinen hyödyntäminen. Laatuun vaikuttaa viime kädessä aikataulujen hallinta: tiukat hanke- ja tuotantoaikataulut lisäävät erityisesti osaprojektin loppukiireen kautta virhealttiutta. Tässäkin tapauksessa etukäteissuunnittelulla voitaisiin estää laadullisia epäonnistumisia. Suunnittelu kytkeytyy vahvasti johtamiseen, joka heijastelee vastuuhenkilöiden osaamisen ja asenteiden suurta vaihtelevuutta, tutkimuksessa todetaan.

Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa -tutkimuksessa arvioitiin rakennusalaa ja sen kehitystä, kilpailutilannetta, rakennetta ja tuottavuuskehitystä sekä verrattiin Suomen rakennusalaa muihin maihin. Raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen ovat laatineet Ari Ahonen, Jyrki Ali-Yrkkö, Aleksi Avela, Juha-Matti Junnonen, Martti Kulvik, Tero Kuusi, Kalle Mäkäräinen ja Jukka Puhto.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Etlalta tutkimukseen osallistuivat tutkimusharjoittelija Aleksi Avela, tutkimusjohtaja Tero Kuusi, tutkimuspäällikkö Martti Kulvik ja tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.
Etlalta tutkimukseen osallistuivat tutkimusharjoittelija Aleksi Avela, tutkimusjohtaja Tero Kuusi, tutkimuspäällikkö Martti Kulvik ja tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI

09 609 900http://www.etla.fi

ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Etla: Maailma ajoi koronaseinään, Suomi sinnittelee vielä verraten pienin vaurioin14.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Maailmantalous supistuu tänä vuonna vauhdilla, jollaista viimeksi kirjattiin tilastoihin vuonna 1945. Myös Suomen talous supistuu koronaviruspandemian takia, mutta muuta euroaluetta selvästi vähemmän. Etla ennustaa Suomen kokonaistuotannon pienenevän tänä vuonna 4,5 prosenttia ja elpyvän jälleen ensi vuonna runsaan kolmen prosentin kasvuun. Suurimmat riskit Etlan ennusteessa liittyvät koronaviruspandemian kiihtymiseen uudelleen Euroopassa, mikä voi johtaa uusiin talouden sulkutoimiin, kuten tapahtui keväällä.

Muistutuskutsu medialle: ETLA julkaisee syksyn suhdanne-ennusteen 14.9. klo 1010.9.2020 09:58:28 EESTTiedote

- Missä määrin koronavirus on romahduttanut taloutta? - Ovatko pahimmat arviot toteutumassa? - Miten käy Suomen valtiontaloudelle ja työllisyystavoitteelle? - Miltä näyttävät maailmantalous ja euroalue ensi vuonna? Muun muassa näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos esittelee webinaarissa vuoden 2020 toisen talousennusteensa: Suhdanne 2/2020. Aika: Maanantai 14.9. klo 10–11 Paikka: Teams Tuoreet luvut ja arvion esittelee Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus. Kysymyksiin on vastaamassa myös toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Ensimmäistä kertaa Etla on tarkastellut myös talouden epävarmuuden arvioimista suomalaisesta uutisdatasta koneoppivalla mallilla. Ilmoittautuminen perjantaihin 11.9. klo 10 mennessä sähköpostitse: tilaisuudet@etla.fi Osallistujille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä linkki tilaisuuteen. Tervetuloa! Suhdanne-julkaisun verkkoversio on luettavissa 14.9. alkaen osoitteessa www.suhdanne.fi. Verkkoversion kuviot ja taulukot voi myös

Kutsu medialle: ETLA julkaisee syksyn suhdanne-ennusteen 14.9. klo 108.9.2020 15:05:02 EESTTiedote

- Missä määrin koronavirus on romahduttanut taloutta? - Ovatko pahimmat arviot toteutumassa? - Miten käy Suomen valtiontaloudelle ja työllisyystavoitteelle? - Miltä näyttävät maailmantalous ja euroalue ensi vuonna? Muun muassa näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos esittelee webinaarissa vuoden 2020 toisen talousennusteensa: Suhdanne 2/2020. Aika: Maanantai 14.9. klo 10–11 Paikka: Teams Tuoreet luvut ja arvion esittelee Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus. Kysymyksiin on vastaamassa myös toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Ensimmäistä kertaa Etla on tarkastellut myös talouden epävarmuuden arvioimista suomalaisesta uutisdatasta koneoppivalla mallilla. Ilmoittautuminen perjantaihin 11.9. klo 10 mennessä sähköpostitse: tilaisuudet@etla.fi Osallistujille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä linkki tilaisuuteen. Tervetuloa! Suhdanne-julkaisun verkkoversio on luettavissa 14.9. alkaen osoitteessa www.suhdanne.fi. Verkkoversion kuviot ja taulukot voi myös

Etla julkaisi uuden päästöennusteen: päästöjen vähennystarve lähivuosina alentui8.9.2020 09:00:00 EESTTiedote

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystarve on tänään julkaistun Etlan päästöennusteen mukaan hieman aiemmin arvioitua pienempi. Kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet sekä koronakriisin aiheuttaman tuotannon kutistumisen johdosta että energiahuollon vähennettyä fossiilisten polttoaineiden käyttöä viime vuosina. Etla on myös tarkentanut päästöennustearviotaan Suomen hiilinielun osalta. CO2-päästöjen vähennystarve on nyt keskimäärin 5,8 prosenttia vuodessa, mikäli halutaan päästä hallituksen tavoitteeseen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.

MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE: Etla julkistaa uuden päästöennusteensa 8.9.7.9.2020 09:21:05 EESTTiedote

• Millä tahdilla Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät lähivuosina? • Miltä näyttää hallituksen Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen? Etla julkistaa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä arvioivan päästöennusteensa tiistaina 8.9. klo 9. Median edustajille järjestetään samana päivänä taustoittava etäinfo klo 14–14.30 Zoom-webinaarina. Etlan tutkija Ville Kaitila esittelee tuoreen päästöennusteen sisällön sekä käy tarkemmin läpi, miten ennuste on laadittu. Webinaariin osallistuu myös ilmastopolitiikkaan erikoistunut Etlan tutkija Jussi Lintunen. Webinaarin vetää viestintäjohtaja Tytti Sulander. Aika: Tiistaina 08.09.2020 klo 14–14:30 Paikka: Zoom Etla ryhtyi tammikuussa 2020 ensimmäisenä talousennustelaitoksena Suomessa arvioimaan tulevaa kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Nyt julkaistavassa päästöennusteessa Etla on tarkentanut päästöennustearviotaan myös Suomen hiilinielujen osalta. Etlan ennuste Suomen päästöjen kehityksestä laaditaan talouden makroennusteen yhteydess

KUTSU MEDIALLE: Etla julkistaa uuden päästöennusteensa 8.9.4.9.2020 09:01:29 EESTTiedote

• Millä tahdilla Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät lähivuosina? • Miltä näyttää hallituksen Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen? Etla julkistaa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä arvioivan päästöennusteensa tiistaina 8.9. klo 9. Median edustajille järjestetään samana päivänä taustoittava etäinfo klo 14–14.30 Zoom-webinaarina. Etlan tutkija Ville Kaitila esittelee tuoreen päästöennusteen sisällön sekä käy tarkemmin läpi, miten ennuste on laadittu. Webinaariin osallistuu myös ilmastopolitiikkaan erikoistunut Etlan tutkija Jussi Lintunen. Webinaarin vetää viestintäjohtaja Tytti Sulander. Aika: Tiistaina 08.09.2020 klo 14–14:30 Paikka: Zoom Etla ryhtyi tammikuussa 2020 ensimmäisenä talousennustelaitoksena Suomessa arvioimaan tulevaa kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Nyt julkaistavassa päästöennusteessa Etla on tarkentanut päästöennustearviotaan myös Suomen hiilinielujen osalta. Etlan ennuste Suomen päästöjen kehityksestä laaditaan talouden makroennusteen yhteydess

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme