Seta Ry

Regnbågsorganisationerna mycket besvikna på föräldraskapslagen och fördröjningen i tillsättandet av arbetsgruppen för translagen

Dela

Justitieministeriet har skickat ut ett förslag till föräldraskapslag på remiss. Enligt Seta är förslaget en besvikelse och förstärker deras oro över regeringens åtagande om att förstärka hbtiq-personers rättigheter.

”Föräldraskapslagen håller på att genomföras som en obetydlig teknisk förändring där man inte vågar förbättra rättigheterna för de barn som lever i familjer med fler än två föräldrar”, säger Juha Jämsä, verksamhetsledare på Regnbågsfamiljer rf.

Föräldraskapslagen reglerar hur föräldraskapet definieras och är kopplad till faderskaps- och moderskapslagen. I förslaget klamrar regeringen sig fast vid den traditionella definitionen av föräldraskapet i stället för att förbättra rättigheterna genom att beakta mångfalden.

”Lagförslaget förbättrar inte regnbågsfamiljers rättigheter på något sätt”, Jämsä konstaterar.

Människorättsorganisationen Seta är orolig över att förnyelsen av translagen kommer att möta samma öde som år 2014. Arbetsgruppen som ska förbereda lagförslaget skulle ha tillsatts i mitten av mars, men ännu har det inte skett.

”Regeringens viktigaste människorättshandlingar består av totalförnyelsen av translagen. Lagen verkar än en gång hamna i skymundan för andra frågor. Regeringen har inte heller reagerat på det problem i anknytning till barnens rättigheter som finns i skrivningen i regeringsprogrammet, även om social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp konstaterade problematiken gällande minderåriga i skrivningen i regeringsprogrammet”, betonar Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo.

Juridiskt fastställande av könstillhörigheten bör möjliggöras i Finland även för minderåriga.

”Det är fullständigt katastrofalt om den människorättspositiva regeringen förbiser perspektivet med barns rättigheter i sitt lagstiftningsarbete.”

Marins regerings program innehåller mycket som ger hopp för hbtiq-personer och i samband med dess offentliggörande såg det ut som att staten äntligen vile ta ansvar även för hbtiq-personers mänskliga rättigheter. I regeringsprogrammet finns också en skrivning om att de som tillhör könsminoriteter och deras familjer lovas individuellt stöd i rätt tid. Dessutom har regeringen fastställt riktlinjer om att trygga intersex barns* självbestämmanderätt och ta avstånd från kosmetiska ingrepp i könsorganen av icke-medicinska skäl hos småbarn. Dessa är än så länge enligt organisationerna bara vackra ord, och nu är dags att göra något åt det.

”För närvarande ser det ut som att det saknas en äkta vilja bakom intentionerna att förstärka de människors välmående och rättigheter som förnyelserna gäller”, säger generalsekreterare Tarjamo.

Mer information:

Kerttu Tarjamo, generalsekreterare, Seta rf, tfn 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi

Juha Jämsä, verksamhetsledare, Regnbågsfamiljer rf, tfn 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

*eller "barn med intersexvariationer"

Nyckelord

Kontakter

Kerttu Tarjamopääsihteeri

Kerttu Tarjamo johtaa Setan poliittista ja järjestöllistä toimintaa. Hän on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksien sekä Suomen ja kansainvälisen sateenkaaripolitiikan asiantuntija.

Tel:050 309 8108paasihteeri@seta.fi

Om

Seta Ry
Seta Ry
Pasilanraitio 5, 2 krs.
00240 Helsinki

https://seta.fi/

Seta är en nationell människorättsorganisation, grundad 1974, som har 28 medlemsföreningar på olika håll i Finland. Setas målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.

Regnbågsfamiljer ry är en organisation för alla regnbågsfamiljer och för dem som planerar att bilda en regnbågsfamilj. Vi företräder och stöttar alla familjer där en eller flera av föräldrarna tillhör en köns- eller sexualminoritet. Regnbågsfamiljer är ett vitt begrepp som omfattar alla kön, sexuella inriktningar och familjeformer – till exempel neofamiljer, fosterfamiljer, adoptionsfamiljer, familjer med en, två eller flera föräldrar samt polyamorösa regnbågsfamiljer.

Följ Seta Ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Seta Ry

Uusi näyttely: Meistä – About us kertoo etnisiin vähemmistöihin kuuluvista ja rodullistetuista LHBTIQ+-ihmisistä Suomessa6.5.2021 09:20:16 EEST | Tiedote

Meistä on Aleksandra Lemken valokuvanäyttely, jonka tavoitteena on voimauttaa ja lisätä etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ja rodullistettujen sateenkaari-ihmisten näkyvyyttä Suomessa. Näyttely avautuu kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaisena päivänä 17.5. Helsingissä kulttuurikeskus Caisassa, ja se kiertää myös Jyväskylässä ja Tampereella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum